Temaområden på mässan

Hela Elmia Matbruk präglas av ett cirkulärt tänk. Från producera till förädla, konsumera och återbruka.

Producera

Produkter, tjänster och inspiration för en hållbar djuruppfödning, odling och matproduktion. Exempelvis visas det som rör mjölk- och köttproduktion, odling och produktion av grönsaker, frukt och bär. Vattenbruk, fiskodling och andra vattenodlingar, insekter samt möjligheter med stadsodling.

Exempel på produkter som kan ställas ut:

 • Teknik som förbättrar djurens miljö
 • Hållbart marint vattenbruk
 • Odling i urbana miljöer
 • Odling på friland
 • Teknik som möjliggör hållbar odling i ett förändrat klimat
 • Odling av ätbara gtrödor i växthus

Elmia Matbruk I fält I field.jpg

Förädla

Produkter, tjänster och inspiration för framtidens livsmedelsförädling. Vi belyser här även förädlingar kopplat till teknik, kunskap och nätverk. Mångbruk inom livsmedelsproduktion skapar förädling av det svenska landskapet i form av turism, friluftsliv, bo på lantgård. 

Exempel på produkter som ställs ut:

 • Livsmedelshantering
 • Livsmedelsförädling
 • Förpackning och märkning
 • Hygien och rengöring
 • Inredning för livsmedelslokaler
 • Arbetarskydd

Konsumera

Produkter, förpackning, transporter och livsmedelhantering. Hur kan vi på ett smart och hållbart sätt förpacka och transportera produkter till konsumenten? Hur kan livsmedelsindustrin ställa om för att tillgodose fler och mer hållbara produkter? Hur blir vi självförsörjande i högre grad och klarar nya pandemier, ändrade klimatförhållanden och andra hot i världen? 

Exempel på vad som kan ställas ut:

 • Organisationser och närverk som jobbar med utveckling av livsmedelsföretagandet
 • Tjänster, rådgivningm information, finansiering och utbildning inom området
 • Start-ups

Elmia Matbruk I smaka I taste.jpg

Elmia Matbruk I återbruk I recycle.jpg

Återbruka

Återbruka fokuserar på produkter och tjänster som är kopplade till återvinning, återbruk och minskning av svinn inom livsmedelsproduktionen. Vi inspireras av förebilder och affärer som gör gott både för plånboken och klimatet.

Exempel på produkter och tjänster som kan ställas ut:

 • Avfallshantering, minimering av avfall och sekundär användning av avfall
 • Återbruk av gamla maskiner
 • Kretsloppslösningar dvs. produkter som möjliggörs att materialet återförs och kan användas i ett annat sammanhang.