Seminarier

Seminarier och panelsamtal på scen i hall C och hall D under mässans dagar. Seminarierna är kostnadsfria på scenerna.
  • Scen Konsumera i hall C, erbjuder olika samtal och föredrag om framtidens konsumtion, matinnovation och hållbar matlagning.
  • Scen Producera i hall D, innehåller föredrag om hållbar odling, djurhållning, om framtidens odling och innovationer. 

Programmet uppdateras löpande med start under våren.