Hur kan matinnovation stärka livsmedelsproduktionen och öka Sveriges konkurrenskraft?

Hur kan matinnovation stärka livsmedelsproduktionen och öka Sveriges konkurrenskraft?
Koppla upp dig gratis till den digitala mötesplatsen Elmiadalen för att ta del av programpunkten om matinnovation via livestream.

Titta här den 30 juni klockan 12:55: 
https://www.elmia.se/elmiadalen/program/

Vilka möjligheter och förutsättningar har livsmedelsproducenterna i Sverige idag? Vad krävs för att svenska livsmedelsföretag ska kunna bli mer konkurrenskraftiga? Vilka är våra nya beteendemönster gällande mat? Vad kan politiken göra för att gynna matinnovation?

Deltagare:

Carl Eckerdal, Chefsekonom Livsmedelsföretagen
Håkan Christensson, VD Culinar
Krishan Kent, Ordförande Fiskbranschen riksförbund
Magnus Oscarsson, Riksdagsledamot KD samt Miljö- och jordbruksutskottet
Marie Gidlund, Verksamhetsledare Sweden Food ArenaSammanfattning med Christina Nordin, generaldirektör JordbruksverketModerator:
Lottie Knutson
Arrangör: Elmia Matbruk