Elmia lanserar ny mässa - Elmia Matbruk

Elmia lanserar ny mässa - Elmia Matbruk
Vill du att mat inte bara ska smaka gott – utan även göra gott för både människa och miljö? Elmia Matbruk är en helt ny mässa som tar ett helhetsgrepp om dagens frågor kring mat och klimat. Den 21-23 oktober 2021 samlar Elmia alla aktörer inom livsmedelsproduktion - från produktion till förädling, konsumtion och återbruk.

- Elmia Matbruk blir en ny fysisk- och digital mötesplats där vi fokuserar helt på mat och klimat. Här möts företagen och organisationerna som vill ett steg framåt – mot en smartare och mer hållbar livsmedelsproduktion, säger Maria Lindsäth, mässanasvarig för Elmia Matbruk.

Livsmedelproduktion är en samhällsviktig bransch som seglat upp högt på många agendor i och med konsekvenserna av corona-pandemin. Men branschen har länge varit en stor del av Elmias vardag. Elmias historia börjar för 60 år sedan i de gröna näringarna och med lantbruksmässan. Den har genom åren samlat 100 000-tals människor.

- År 2021 firar Elmia 60 år. Därför passar det så bra i tiden att lansera Elmia Matbruk, som har kopplingar till vår gröna historia, men är mässan som belyser möjligheter och fokuserar på framåtanda. Vi har ambitionen att leverera en högkvalitativ mässa för hela livsmedelsbranschen. Här samlar vi kunskap, inspiration, nätverk och goda affärer, allt på ett och samma ställe, säger Maria Lindsäth.

Fyra områden: producera, förädla, smaka och återbruka

Mässan kommer delas in i fyra områden; producera, förädla, smaka och återbruka. Som utställare och besökare går det att fördjupa sig i var del för sig. Alla områden tillsammans bidrar till helheten som ger förutsättningar för en cirkulär och hållbar livsmedelsproduktion.

En dag för allmänheten

Elmia Matbruk är främst en fackmässa och mötesplats för branschen. Men en av mässdagarna, under lördagen, öppnar mässan för allmänheten. Alla som är intresserade av smakupplevelser, hållbarhetsfrågor och primärproduktion och svenska livsmedel är välkomna.

Elmia Matbruk blir ett återkommande event i oktober vartannat år. Den varvas med Elmia Lantbruk som går vart annat år, vid samma tidpunkt.

 

Kontakt: