21 - 24 aug. 2024

Föreläsare på Elmia Lastbil

Under mässan förekommer det att föreläsare fotas och filmas av Elmia. Det kan användas som en del av marknadsföringen av mässan framöver på exempelvis webb och i sociala medier. För att kunna publicera dessa uppgifter behöver vi ditt godkännande genom att du fyller i uppgifterna nedan.

Samtycke till bild- och namnpublicering 

Enligt dataskyddsförordningen GDPR behöver Elmia ditt samtycke för att digitalt få lagra och publicera bild och namn på dig.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Du har även rätt att kontakta oss eller vårt dataskyddsombud för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att klaga hos datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Samtycket gäller för publicering i följande kanaler:

  • Elmias externa webbplatser
  • Elmias interna webbplats, intranätet
  • Elmias kanaler för film
  • My newsdesk
  • Trycksaker
  • Sociala medier

Samtycket gäller för detta ändamål:

Marknadsföring och dokumentation samt i redaktionellt syfte i samband med Elmias mässor och arrangemang.

Utöver publiceringen kan uppgifterna komma att sparas i arkiv enligt arkivlagen.
Överföring till tredje land kan förekomma. Gäller i första hand vid publicering i sociala medier.

 

Om du vill ta del av dina uppgifter, önskar rättelse av någon uppgift eller har frågor om vår behandling av personuppgifter, kontakta oss: data@elmia.se

Samtycke till bild- och namnpublicering