21 - 24 aug. 2024

VBG lanserar nytt system som minskar åkeriets skadekostnader

VBG lanserar nytt system som minskar åkeriets skadekostnader
Driver Assist innehåller nya funktioner som medför ökad säkerhet och trygghet. Genom att utveckla smarta funktioner som underlättar förarens vardag ger systemet möjlighet till att minska åkeriets skadekostnader vid tillkoppling av släp och överknytning
VBG tar nu nästa stora innovationssteg och lanserar VBG Driver Assist. Ett helt nytt system som bygger på radarteknologi och kommunicerar till föraren i hytten. Den nya mjukvaran bidrar till ökad trygghet för föraren, sparar tid vid tillkoppling och minskar risken för onödiga reparationskostnader. Den nya generationen VBG kopplingar innebär ett stort innovationssteg inom industrisegmentet som VBG verkar inom. Genom förfining av mekaniken i kombination med ny digital teknologi ökas säkerheten och tillförlitligheten ytterligare samtidigt som dörren öppnats för framtida funktioner som nu börjar att rulla ut. VBG Driver Assist är ett helt nytt koncept för VBG och branschen i helhet. Systemet bygger på radarteknologi och gör att lastbilen känner av dragstångens position och sedan varnar föraren vid risk för knytning respektive guidar föraren vid tillkoppling. Det här innebär en ökad trygghet för föraren, sparar tid vid tillkoppling och minskar risken för onödiga reparationskostnader. Fältprover har pågått i över 2 år och systemet är nu finjusterat och redo för kunderna. VBG:s syfte är att göra vardagen säkrare och enklare inom vägtransportindustrin. För att nå dit har en helt ny CAN-bussbaserad elinfrastruktur utvecklats som tillsammans med digitala sensorer möjliggör för en kommande funktionstillväxt. Här finns det stor utvecklingspotential för framtiden och det första steget mot digitaliserade funktioner, som ska hjälpa föraren till en enklare och tryggare vardag, är nu redo att lanseras genom VBG Driver Assist

Magnus Jacobsson

magnus.jacobsson@vbggroup.com