21 - 24 aug. 2024

Vikten av aktiv säkerhetsteknik – Om föraren inte tittar - Ser de inte farorna

Vikten av aktiv säkerhetsteknik – Om föraren inte tittar - Ser de inte farorna
Förarens sikt är nyckeln till att upprätthålla trafiksäkerheten. Vad en förare kan se från sin position i ett fordon spelar en viktig roll för att styra trafiksäkerheten. Men direkt sikt, det vill säga vad en förare kan se direkt genom fordonets fönster, räcker inte för att förhindra kollisioner orsakade av döda vinklar.
Om föraren inte tittar kommer de inte att se Även om förarens sikt kan underlättas av passiva system, såsom speglar och kameror, kräver dessa fortfarande förarens uppmärksamhet för att upptäcka föremål eller människor. Under den tid det tar för en förare att kontrollera speglar och reagera, kan ett fordon färdas så långt som 10 meter, även i hastigheter så låga som 10 km/h. En kamera eller spegel ensam varnar inte en förare om en person eller ett föremål befinner sig i en död vinkel. Om föraren inte tittar kommer de inte att se att något är i omedelbar närhet av deras fordon. Det är därför fordonssäkerhetssystem som kräver att en förare vidtar omedelbara åtgärder genom att tillhandahålla hörbara varningar och varningsljud är avgörande för att upprätthålla de högsta trafiksäkerhetsstandarderna. Dessa aktiva system kommer att meddela en förare omedelbart när ett fordon eller föremål befinner sig i sin döda vinkel, vilket säkerställer att en förare kan reagera omedelbart och förhindra en kollision. På Brigade rekommenderar vi alltid att en kombination av aktiva och passiva system monteras på ditt fordon för att säkerställa att högsta möjliga säkerhetsstandard alltid upprätthålls. Våra aktiva och passiva system på Brigade inkluderar vår serie prisbelönta, marknadsledande trafiksäkerhetssystem som vår 360-graderskamera – Backeye®360, bbs-tek® White Sound® backlarm och SideScan® sensorsystem. Sedan Brigade introducerade det första backlarmet i Storbritannien 1976, har vi engagerat oss i att förbättra trafiksäkerheten för alla. Sedan dess har våra enheter hjälpt till att rädda många liv, förhindra tusentals kollisioner och höja trafiksäkerhetsstandarden för alla.

Agneta Ferdfelt

agneta@ferdfelt.se