21 - 24 aug. 2024

Var finns de blinda fläckarna på en lastbil?

Var finns de blinda fläckarna på en lastbil?
Döda vinklar på stora fordon är en av de största orsakerna till incidenter inom alla branscher. Storleken på lastbilar och anläggningsmaskiner innebär att förarens sikt och direkt sikt från hytten kan vara allvarligt begränsad.
Döda vinklar på stora fordon är unika för varje enskild fordonstyp och kan vara komplexa och många. Till exempel kommer förarens sikt från en teleskoplastarhytt att skilja sig mycket från den för en förare i en sopbil. Men även om döda vinklar kommer att variera från fordon till fordon, finns det vanliga döda vinklar som är tillämpliga på alla stora fordon och hjälper till att fastställa vilka krav på fordonssäkerhetssystem som bör införas. Enligt Transport for London är lastbilar inblandade i mer än 80 % av dödsfallen bland utsatta trafikanter i staden, trots att de bara utgör 4 % av trafiken. Samtidigt visar rapporter från Världshälsoorganisationen att konstruktion och jordbruk är bland de högst riskabla yrkena i världen, med många skador och dödsfall orsakade av rörliga fordon eller maskiner. Förarens sikt är avgörande för att upprätthålla säkerheten. Vad förare kan se inifrån ett fordon spelar en nyckelroll för att styra väg- och arbetsplatsens säkerhet och säkerställa att dödsfall förhindras. Det finns fyra huvudorsaker till kollisioner mellan lastbilar och utsatta trafikanter: • Förare kan inte se fotgängare framifrån när de åker iväg, vilket resulterar i att de kör på fotgängaren • Förare kan inte se utsatta trafikanter eller markarbetare baktill när de manövrerar fordonet • Förare som svänger vänster och inte kan se utsatta trafikanter, såsom cyklister, i döda vinklarna nära fordonet • Förare som byter fil eller svänger höger och kolliderar med en annan trafikant Passiv säkerhet Även om förarens sikt kan underlättas av passiva system, såsom speglar och kameror, kommer dessa fortfarande att kräva förarens uppmärksamhet för att upptäcka föremål eller människor. Under den tid det tar för en förare att kontrollera speglar och reagera, kan ett fordon ha färdats så långt som 10 meter, även i hastigheter så låga som 3 km/h. Speglar har också andra begränsningar som kan innebära att sikten äventyras. Dessa inkluderar förvrängning av reflekterade föremål, att de inte är korrekt uppställda och påverkas av regn och smuts. Aktiv säkerhet Om en förare inte tittar i spegeln eller i en kamera vid en exakt tidpunkt, kommer de inte nödvändigtvis att se att något är i omedelbar närhet av deras fordon. Det är därför fordonssäkerhetssystem som kräver att en förare vidtar omedelbara åtgärder genom att tillhandahålla hörbara varningar och varningsljud avgörande för att upprätthålla de högsta trafiksäkerhetsstandarderna. Dessa aktiva system kommer att meddela en förare omedelbart när ett fordon eller föremål är i sin döda vinkel, vilket säkerställer att en förare kan reagera omedelbart och förhindra en kollision. Det finns hjälpmedel Våra kameraövervakningssystem gör att förare och operatörer kan manövrera säkert. De fordonsmonterade kamerorna hjälper föraren att se döda vinklar och erbjuder backningshjälp genom att leverera ett liveflöde på monitorn av allt i kameravyn, inklusive cyklister och fotgängare. Backeye®360 är ett intelligent kameraövervakningssystem designat för att underlätta manövrering i låg hastighet genom att ge föraren en komplett översiktsvy av fordonet i realtid. Ultravidvinkelkameror monterade på framsidan, sidorna och baksidan av fordonet fångar de omgivande områdena inklusive alla döda vinklar. Det är också värt att investera i sensorer, som är idealiska för fordon som kör i trånga utrymmen eller manövrerar i låg hastighet. Detekteringssystemet uppmärksammar föraren på närliggande hinder, både rörliga och stillastående, medan en ljud- och/eller visuell varning i hytten informerar föraren om avståndet till hindret. För ytterligare information om Brigade och vårt utbud av säkerhetsprodukter för kommersiella fordon, vänligen kontakta Agneta, agneta@ferdfelt.se eller på 076-8684840

Agneta Ferdfelt

agneta@ferdfelt.se