21 - 24 aug. 2024

Säkerhetstrender för kommersiella fordon

Säkerhetstrender för kommersiella fordon
Här på Ferdfelt är vi stolta över att marknadsföra Brigade, den globala ledare inom utveckling av fordonssäkerhetsteknik, som förbättrar och upprätthåller trafiksäkerhetsstandarder över hela världen.

För företag som driver kommersiella flottor och tunga maskiner är säkerheten fortfarande högsta prioritet. Med ständigt föränderliga väg- och arbetssäkerhetsföreskrifter har fordonssäkerhetsanordningar blivit ett avgörande element i strävan att
Här går vi igenom några av de senaste utvecklingarna inom kommersiell fordonsteknologi som kommer att göra en positiv skillnad för väg- och arbetsplatssäkerheten 2022 och framåt. Artificiell intelligens De senaste trafiksäkerhetsprodukterna innehåller artificiell intelligens för att samla information om föremål som omger fordonet. Brigades nästa generation av kollisionsundvikande system, nya Sidescan®Predict, är ett sådant system som framgångsrikt har använt AI för att förbättra trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister. Sidescan®Predict kan ständigt samla in objektdetekteringsdata, såsom hastigheten och avståndet för en cyklist eller annan sårbar trafikant från fordonet. Ytterligare teknologi är inbäddad i systemet för att samla information som hastighet, riktning, acceleration och svänghastigheten för ett fordon. Dessa data matar en algoritm skapad av Brigade för att beräkna risken för en kollision och meddela föraren om detta. Telematik Telematik – processen att skicka datorbaserad information – revolutionerar trafiksäkerheten för alla och spelar en avgörande roll i trafikledningen. Genom att använda en kombination av kommunikation och teknik kan telematik ge en inblick i en förares resa, såsom körförhållanden eller farliga vägar, samt assistans i händelse av en incident. Elektriska fordon Det råder ingen tvekan om att el- och hybridfordon är här för att stanna, med sina fördelar som att främja en renare miljö och ge lägre driftskostnader. Men elfordon är också notoriskt tysta när de färdas i låga hastigheter, vilket är en anledning till oro för säkerheten för utsatta trafikanter, särskilt fotgängare och de som är synskadade som kanske inte hör ett fordon i tätorter. Även om det har varit ett krav för tillverkare att montera ett AVAS-system (Acoustic Vehicle Alerting System) på alla nya el- och hybridfordon sedan juli 2021, var fordon registrerade före detta datum undantagna. Här på Brigade rekommenderar vi att en AVAS, som vår tysta fordonsljudprodukt, eftermonteras för att hjälpa till att förbättra och upprätthålla säkerheten och minimera riskerna för utsatta trafikanter. Fjärrstyrning av flottan Under det senaste decenniet har tekniken spelat en stor roll för att hjälpa till att effektivisera flotthanteringsprocessen och förbättra säkerhetsstandarderna. Medan kamerasystem för fordon, som har använts inom en mängd olika sektorer såsom kollektivtrafik, leveransfordon och utryckningsfordon, har funnits tillgänglig i många år, banar förbättringar i funktionalitet och användbarhet, såsom 4G-anslutning, vägen för en ökning i fjärrstyrning av flottan. Detta resulterar i högre effektivitet, minskade kostnader och ökad säkerhet för operatörerna. Brigades MDR gör det möjligt för vagnparksförvaltare att fjärråtkomst till sina fordonsdata när som helst, inklusive att omedelbart meddelas om eventuella incidenter. Det är troligt att dessa förmågor kommer att fortsätta att utvecklas under de kommande åren med fler funktioner som introduceras för att underlätta flotthanteringsprocessen. För ytterligare information om Brigade och vårt utbud av säkerhetsprodukter för kommersiella fordon, vänligen kontakta Agneta, agneta@ferdfelt.se eller på 076-8684840

Agneta Ferdfelt

agneta@ferdfelt.se