21 - 24 aug. 2024

Hur Brigades produkter hjälper förare och trafikanter att bli säkrare

Hur Brigades produkter hjälper förare och trafikanter att bli säkrare
Att manövrera ett stort fordon kräver precision och skicklighet. Men att köra fram på trånga bostadsgator och backa in i okända utrymmen kan utgöra faror även för de mest erfarna förarna.

Komplexa fordons döda vinklar, bristande sikt för föraren på sidan och baksidan av fordonet tillsammans med dåliga väderförhållanden och hinder från skapar tillsammans risken för en kollision med antingen föremål eller människor.
Oavsett om du arbetar inom transportindustrin, avfallsindustrin, hanterar en flotta av lastbilar, driver ett bussnät eller kör fordon på en byggarbetsplats, är att manövrera fordon på ett säkert sätt en prioritet för varje arbetsgivare och förare. Många kollisioner med stora fordon inträffar när de manövrerar i låga hastigheter, som att svänga på ett trångt utrymme eller försöka parkera. Att förebygga dödsfall och skador, såväl som skador på föremål och fordon, kan minskas dramatiskt när förarens indirekta sikt från hytten förbättras. Vad är indirekt sikt? Indirekt sikt är en serie passiva och aktiva system för att underlätta förarens sikt i hytten, eliminera döda vinklar och i slutändan förbättra säkerheten. Även om passiva system, såsom speglar, har varit ett lagkrav i många år, kommer speglar inte ensamma att lösa problemet med döda vinkeln. Under den tid det tar en förare att skanna fyra speglar, bedöma och sedan reagera på faror, kan ett fordon färdas så långt som 10m. Tillsammans med passiva system, såsom speglar och kameror, rekommenderar Brigade en serie aktiva säkerhetssystem för att uppmärksamma förare på något i fordonets döda vinkel. Kameraövervakningssystem Brigades marknadsledande Backeye®360HD är ett intelligent 360 system utformat för att underlätta manövrering i låg hastighet genom att ge föraren en komplett översiktsvy av fordonet i realtid och i en enda bild. Fördelarna med att använda Backeye®360: Gör det möjligt för förare att manövrera säkert genom att se till att föraren kan se fordonets döda vinklar och ger hjälp genom att leverera en live-feed på en monitor inuti förarhytten av allt i kamerans vy. Backeye 360º kameror ger föraren en komplett översiktsvy av fordonet, snarare än bara den döda vinkeln eller vad som finns bakom dem Radarsystem Backsense® radarhinderdetektering är också designad för att skydda människor och föremål i döda vinklar – i det här fallet genom att ge en ljud- och visuell varning i hytten. Radarn fungerar effektivt i tuffa väderförhållanden och är programmerbar med ett anpassat detekteringsområde på upp till 30m i längd och 10m i bredd, vilket gör den idealisk för bygg-, gruv- och stenbrytningsplatser. Hörbara varningslarm Ljudvarningslarm varnar fotgängare och andra trafikanter utanför fordonet när det rör sig. Våra varningslarm använder multifrekvent bredbandsteknik, vilket skapar ett "ssh-ssh"-ljud som är skonsamt för örat och försvinner snabbt, vilket innebär att larmet bara kan höras i riskzonen. Som ett alternativ till traditionella "pip-pip"-larm, eliminerar Brigades bbs-tek® White Sound®-varningslarm bullerstörningar samtidigt som de ger den ultimata säkerheten. För ytterligare information om Brigade och vårt utbud av säkerhetsprodukter för kommersiella fordon, vänligen kontakta Agneta, agneta@ferdfelt.se eller på 076-8684840

Agneta Ferdfelt

agneta@ferdfelt.se