21 - 24 aug. 2024

Artificiell intelligens – framtiden för trafiksäkerhet lanseras nu av Brigade

Artificiell intelligens – framtiden för trafiksäkerhet lanseras nu av Brigade
Enligt FN dör cirka 1,3 miljoner människor årligen till följd av trafikolyckor. Men genom att utnyttja kraften i artificiell intelligens säger FN att dessa siffror kan halveras till 2030.
AI och dess roll i trafiksäkerheten Teknik har använts i årtionden för att hjälpa förare med säker manövrering av sina fordon. Detta inkluderar det första backlarmet som introducerades av Brigade i Storbritannien 1976. Sedan dess har tekniken som används för säkerhetssystem för kommersiella fordon utvecklats avsevärt med artificiell intelligens (AI) som nu leder vägen för att hjälpa till att skapa avancerade och intuitiva säkerhetsanordningar. Från Fleet management till att identifiera objekt och människor, AI:s möjligheter är mångfaldiga. Medan de första fordonssvänghjälpsystemen som inkluderade AI var grundläggande, har teknologin avancerat snabbt för att säkerställa att AI används för att lösa problem och skapa hållbara säkerhetslösningar för förare och transportbolag. Införandet av AI i fordonssäkerhetssystem, såsom Brigades Sidescan®Predict kollisionsundvikande system, har bidragit till att avsevärt minska antalet falska varningar som annars skulle ha upptäckts av mindre avancerade produkter. Hur fungerar AI i Brigades Sidescan®Predict? AI:n som används i Brigades Sidescan®Predict samlar ständigt in objektdetekteringsdata, såsom hastigheten och avståndet för en cyklist eller andra sårbara trafikanter från fordonet. Ytterligare teknologi är inbäddad i Sidescan®Predict systemet för att samla in information som hastighet, riktning, acceleration och svänghastigheten för ett fordon. Dessa data matar en algoritm skapad av Brigade för att beräkna risken för en kollision med cyklister och fotgängare som befinner sig i närheten av fordonet. Sidescan®Predict är alltid på, även vid hastigheter under 30 km/h. Avgörande är att kollisionsskyddet är aktivt med eller utan indikatorerna (blinkers) på. Detta är särskilt viktigt eftersom det är känt att vissa förare blir trötta av falska varningar, vilket leder till att de undviker att använda indikatorer för att förhindra att varningar utlöses, vilket potentiellt utsätter utsatta trafikanter för risker. Framtiden för AI och säkerhet för kommersiella fordon AI växer snabbt i popularitet och trafiksäkerhetssektorn gör betydande steg framåt för att säkerställa att AI utnyttjas fullt ut i säkerhetsutrustning och säkerhetsanordningar. Men utmaningen nu är att se till att dessa nya och förbättrade enheter kommer in på fordon och i slutändan världens nätverk av vägar. För ytterligare information om Brigade och vårt utbud av säkerhetsprodukter för kommersiella fordon, vänligen kontakta Agneta, agneta@ferdfelt.se eller på 076-8684840

Agneta Ferdfelt

agneta@ferdfelt.se