21 - 24 aug. 2024

Nyhet - ExTe S10i

Nyhet - ExTe S10i
Med unikt stor lastarea och inbyggd modulär spännare utgår ExTes nya timmerbanke S10i från de nya behov som skapas av dagens moderna transportförutsättningar, nya regelverk och möjliga lastvikter.
Både stommar och stakar är konstruerade i höghållfast stål. Det mest unika med S-bankarna är den stora lastarean. För ekipage med fler axlar, där det blir trångt om utrymmet för banke- eller rammonterade spännare är den modulära spännaren inbyggd i stommen. Spännaren tillgodoser internationella krav och regelverk, bl. a. de nya finska kraven på minst 650 kg spännkraft, och är konstruerad som en kompakt modul, som enkelt kan lyftas ut ur stommen för att servas.

Per Olsson

per.olsson@exte.se