21 - 24 aug. 2024

Vägtransportfokus samlade branschen digitalt i två dagar

Vägtransportfokus samlade branschen digitalt i två dagar
Vägtransportfokus samlade branschens viktigaste aktörer under två dagar, 2-3 juni, för att utbyta erfarenheter och diskutera framtiden inom transport- och åkerinäringen.

Infrastrukturminister Tomas Eneroths (S) inledningstal handlade om betydelsen av investeringar i infrastruktur för att stärka Sverige som exportland och regeringens arbete för att skapa sund konkurrens och schysta villkor för yrkesförarna i transportbranschen. I talet riktade han också ett stort tack till alla dem som arbetat för att hålla Sverige rullande under pandemin.

Logistikforskaren Henrik Sternberg berättade om effekterna av EU:s reglering av godstransporterna och på företag, miljö och chaufförernas arbetsmiljö. Henrik gav också en förhandsvisning av delar ur den senaste cabotagestudien och i det panelsamtal som följde visade det sig för att det finns en tydlig politisk majoritet för effektivare kontroller längs vägen.

Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen pekade på de långsiktiga befarade konsekvenserna av att vägunderhållet får för lite pengar. Underhållsskulden på de statliga vägarna beräknas stiga till 42 miljarder kronor fram till år 2030 om inte ytterligare medel tillförs.

Behovet av yrkesförare är skriande. Hur ska kompetensen säkras och hur ska samarbetet se ut? Elever, lärare, fackförbund, politiker och branschorganisationen TYA diskuterade hur man ska locka fler till branschen och yrket.

Utvecklingen av HTC-transporter som en möjlighet till hållbara transporter, elektrifiering, nollutsläpp och Länsförsäkringars rapport om hur skador i yrkestrafiken har förändrats de senaste tio åren är ytterligare aktuella ämnen som diskuterades.

 – Det är många ord om förbud, men det handlar också om att fasa in. Jag tror att det kommer att gå ganska snabbt för personbilar. Men vi ska också elektrifiera lätta och tunga lastbilar i den mån det går, sa Sven Hunhammar när han presenterade resultaten från utredningen om utfasning av fossila drivmedel.  Årtalet för när de fossila drivmedlen ska vara utfasade ur Sverige är 2040 och redan om nio år föreslår han att den sista nyproducerade fossildrivna bilen är såld i Sverige.

Under dagarna presenterades också en rad produktnyheter, smarta lösningar och aktuella trender.

 

Röster om Vägtransportfokus:

Vi har sökt efter ett digitalt forum det senaste året för att attrahera vår målgrupp och nya kunder. För oss är Vägtransportfokus ett jättebra tillfälle att nå ut bredare med vårt budskap. Elmia är en professionell partner och vi är i ett sammanhang där andra experter är med och här kan vi göra så mycket mer än en produktpresentation. Att tillsammans med våra branschkollegor synas på Vägtransportfokus ger en stor tyngd till vårt budskap.

Johan Stråkander, marknadschef, AddSecure Smart Transport

Det här ligger helt rätt i tiden, vi behöver visa alla våra nya lösningar som vi har kommit på under 1,5 års tid. Alla tillverkare och användare kan mötas här och ventilera behov, önskemål och krav.

Jörgen Carlsson, vd, AB Bröderna Johanssons Karosserifabrik (BJK)

 

Forum som detta där alla aktörer såsom branschorganisationer, politiker, företag, förare, fackliga organisationer kommer samman är enormt viktiga. Här får jag som politiker en möjlighet att höra, och få intryck från branschen och få en samlad bild av verkligheten.

Johan Danielsson, S, Europaparlamentariker

 

Här samlas branschen, här finns våra gemensamma utmaningar och här kan vi lära känna varandra, nätverka och förenas kring dessa utmaningar. Här kan vi nå ut med frågorna både till våra slutkunder och politikerna.

Joakim Eriksson, marknadschef, ExTe

 

Det här forumet kan få beslutsfattarna att förstå att läget är akut och att de behöver agera - så att de också kan agera därefter. Det är viktigt att ha den här typen av mötesplatser för att få samtala med de som verkligen brinner för dessa frågor och få till det politiska samtalet kring branschens frågor.

Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen

 

Här kan vi visa som svenskt företag att vi är med inför framtiden och kan presentera vårt erbjudande och de bästa lösningarna för åkerinäringen och branschen. Vi som företag och bransch tar vårt ansvar att vara med i detta forum för att bidra och driva utvecklingen åt rätt håll.

Anders Felling, vd, Sörling