21 - 24 aug. 2024

Fossilfri framtid med el i tanken

Fossilfri framtid med el i tanken
OKQ8 tror på en framtid där elektrifiering och fossilfri mobilitet är en självklarhet även för den tunga trafiken. Vi har pratat med Helen Axelsson, direktör för B2B Sales inom OKQ8, för att ta reda på hur de jobbar mot en fossilfri framtid, frågor i hetluften och framtidens laddnätverk för tung trafik i Sverige.

Elektrifieringen i alla transportgrenar är ett påtagligt faktum. Hänger utvecklingen av dagens mackar med? Den 28:e februari i år öppnade OKQ8 tillsammans med Skellefteå Kraft två supersnabbladdare för elbilar i Huskvarna, precis vid Elmia – och där vill de inte sätta gränsen. Samtidigt som laddmöjligheterna ska förbättras för personbilar är även ambitionen att bidra till ett nationellt publikt laddnätverk för tung, elektrifierad trafik. Detta för att underlätta hållbara transporter inom och mellan regioner, skriver OKQ8 i ett pressmeddelande.


Stora steg mot en fossilfri framtid

Tillsammans med Volvo Lastvagnar har OKQ8 ansökt om medel från Energimyndighetens initiativ Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter i syfte att accelerera etableringen av laddplatser för tung trafik. I ett pressmeddelande förklarar de att målsättningen är 44 laddstationer som tillsammans kommer att innehålla fler än 90 laddpunkter. Av de 44 laddstationerna förväntas 29 stycken etableras hos Volvo Lastvagnar och dess återförsäljare runt om i landet och 15 platser hos OKQ8:s anläggningar, och dessa kommer vara publikt tillgängliga för alla tunga fordon oavsett tillverkare. Besked gällande ansökan väntas i juni i år – och vid positivt besked kan dessa laddpunkter för tung trafik vara ett faktum redan år 2023.

Helen Axelsson menar att elektrifieringen är helt nödvändig att omfamna för att uppnå de högt uppsatta målen gällande omställningen till fossilfri mobilitet. OKQ8 vill vara med som en drivande kraft på resan och hjälpa sina kunder i den omställning branschen står inför:

– Vi tror starkt på elektrifieringen. Den kommer spela en avgörande roll på vägen mot fossilfri mobilitet i framtiden. För oss är det självklart att vara aktiva i frågan, och vill vi vara med på resan mot koldioxidneutralitet så är elektrifieringen helt nödvändig.

Elmia Lastbil – en viktig mötesplats

 OKQ8 är inte främlingar på Elmia Lastbil, och de bidrar såklart även i år med en monter värd ett besök. Axelsson förklarar mässan som en viktig mötesplats sett utifrån flera aspekter:

– Branschen har många gemensamma frågor som behöver diskuteras på ett lösningsfokuserat sätt, och då är Elmia Lastbil en naturlig mötesplats för sådana diskussioner. Just laddnätverk är en väldigt viktig fråga i år, något som är ”top of mind” för många.

Axelsson konstaterar att de i år ser laddning och laddnätverk som en av de viktigaste frågorna i hetluften. Utöver det är även frågor om övriga hållbara drivmedel högt upp på agendan, något de gärna bidrar med sin expertis kring vid ett monterbesök.

Vad mer som kommer ske vid montern är Axelsson hemlighetsfull med – kom förbi och upptäck själv den 24-27 augusti!

 

Vill du få en bredare syn på mackens roll i en omställande tid? Hur kommer framtidens mackar se ut? Hör experter, däribland representanter från OKQ8, diskutera dessa och flera frågor den 26 augusti under programpunkten Vad händer med den traditionella macken när nya drivmedel utvecklas?

Se årets program här!