Framtidens gröna miljöer

Elmia Park är en komplett mötesplats för alla som arbetar med att anlägga grönytor, få utemiljöer att grönska och växa samt att attrahera människor till gröna ytor i stadsmiljöer.

Elmia Park samlas kring orden Anlägga, Växa och Attrahera. Med dem sammanfattar vi hela den process som ligger till grund för utvecklingen av grönare ute- och stadsmiljöer och skapar en röd tråd för mässan.

Elmia Park I Anlägga.jpg

Anlägga

Alla fantastiska miljöer börjar här. Möjligheterna, teknikerna och maskinerna, avsedda för små och stora projekt i utemiljöer.

Inom området Anlägga hittar du produkter som:

 • Maskiner för markberedning och anläggning
 • Maskiner och redskap för vägunderhåll t.ex. snöröjning, sopning, sandspridning, väggrensskötsel
 • Entreprenad-, kompakt- och lastmaskiner
 • Golfbanemaskiner
 • Kyrkogårdsmaskiner
 • Park- och trädgårdsmaskiner
 • Förnödenheter och insatsvaror för maskinvård t.ex. oljor och smörjmedel, reservdelar
 • Maskintillbehör
 • Redskap för traktor
 • Handverktyg för underhåll t.ex. motordrivna handredskap, jordborrar
 • Transportfordon och vagnar

Elmia Park I Växa.jpg

Växa

Allt du behöver för att få miljöer att grönska. Träd, buskar och växter, därutöver teknik och förnödenheter som krävs för att få dem att frodas.

Inom området Växa hittar du produkter som:

 • Förnödenheter och insatsvaror för odling t.ex. gräsfröer/gräsmattor, flytande organiska skötselprodukter, gödselmedel, jord/jordförbättring, växtskydd, ogräsbekämpning,
 • Hjälpmedel till plantering t.ex. planteringslådor, trädgaller, sarger, stamskydd
 • Vegetationsteknik t.ex. produkter för gröna tak, takträdgårdar, fasadvegetation
 • Växter, träd och blommor t.ex. plantskolor
 • Bevattningsteknik

Elmia Park I Attrahera.jpg

Attrahera

Det som gör upplevelsen komplett. Attrahera handlar om ljus, materialval,rumslighet och att uppmuntra till lek, rörelse och vila.

Inom området Attrahera hittar du produkter som:

 • Belysning
 • Förnödenheter och insatsvaror för attraktiv utemiljö t.ex. markbetong, natursten, sand
 • Lekplatser t.ex. lekplatsutrustning, lekställningar
 • Parkmöbler
 • Produkter för idrottsplatser och träning t.ex. läktarstolar, multisportarenor, hockeysarger, fotbollsutrustning, konstgräs, linjeringsmaskiner, banbeläggning, utegym
 • Renhållning t.ex. källsorteringssystem, papperskorgar
 • Utsmyckning t.ex. krukor, fontäner, dammar, cykelparkering, skyltar, väderskydd, staket