Anmälan Elmia Park Inspira - Årets Park

Alla som lämnar in bidrag måste fylla i anmälningsformuläret nedan och erforderliga bilagor måste vara kompletta och så utförliga som möjligt.

Anmälningstiden har utgått.

Bedömning

Alla fullständiga anmälningar som kommer in senast 21 augusti 2023 (anmälningstiden har utgått) bedöms av juryn utifrån nedan kriterier:

  • Rofylldhet (avskildhet, rekreation)
  • Artrikedom
  • Vildhet
  • Rymd (design, arkitektur)
  • Allmänning (tillgänglighet, för alla)
  • Lustgård (utrymme för aktiviteter)
  • Centrum/fest (evenemang, attraktioner)
  • Kulturhistoria
  • Skötsel & underhåll

Vilka bidrag som nomineras presenteras 4 september 2023.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Produktbeskrivning

Produktbeskrivning

Bilder och dokument

Du får skicka in max 10 bilder. Maximal bildstorlek är 5mb och bilderna får inte vara manipulerade. Vi tillåter en mindre justering. Om du har korrigerat skärpa eller färger något ska detta noteras i en kommentar till bilden. Fotot måste vara minst 2200 x 1600 pixlar och vara i formatet "JPEG". Beskär bilden som du vill ha den, eller skriv en anvisning till oss (om du till exempel vill att vi klipper bort tillfälliga och ovidkommande element som stör bilden).

Bilder och dokument

Du får skicka in max 10 bilder. Maximal bildstorlek är 5mb och bilderna får inte vara manipulerade. Vi tillåter en mindre justering. Om du har korrigerat skärpa eller färger något ska detta noteras i en kommentar till bilden. Fotot måste vara minst 2200 x 1600 pixlar och vara i formatet "JPEG". Beskär bilden som du vill ha den, eller skriv en anvisning till oss (om du till exempel vill att vi klipper bort tillfälliga och ovidkommande element som stör bilden).