Vem besöker?

Elmia Lastbil är åkeriföretagens hemmaplan. Det är en fackmässa där 90% av besökarna arbetar inom åkerinäringen. De två överlägset största besökargrupperna utgörs av yrkesförare samt VD/företagsledning. Tillsammans utgör dessa två tredjedelar av det totala antalet besökare.

De fem största verksamhetsområdena som besökarna representerar är åkeriföretag med inriktning på:

  • Styckegods/partigods
  • Bygg- och anläggning
  • Verkstads-/ tillverkningsindustrin
  • Skogstransport
  • Lager-, terminal-, godshantering