Scenprogram

I scenprogrammet för mässan 2024 lyftes branschaktuella frågor under tre teman: Framtidens energisystem, Säkerhet och Framtidens elnät och markanvändning. 
Vilken innehållet är 2025 återkommer vi kring - just nu smider vi planerna för kommande mässa.