Program Solteknikdagen 13 februari

13.0013.10 Inledning 

13.00-13.45 Energiomställningens utmaningar och möjligheter Solcellsinstallationer är möjliggörare för omställning till förnybar energiförsörjning. Panelen diskuterar hur systemen kan utformas för maximal miljö- och samhällsnytta. Hur ska uttjänta solcellspaneler hanteras, vad är batteriernas roll för mesta miljönytta och hur påverkar skattereduktionen för grön teknik branschen?

 • Terese Kuldkepp, expert Hållbarhet Installatörsföretagen
 • Michiel van Noord, projektledare RISE
 • Mattias Morenius, projektledare Säker Sol Installatörsföretagen
 • Hans Heldring, produktutvecklingschef INSU
 • Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert Installatörsföretagen  

 

13.45–14.30 Så ska solcellsanläggningar installeras
Den senaste tidens rapportering om bristande elinstallationer inom solcellsanläggningar är oroande. Likaså kunskapen om regelverken. Panelen diskuterar regelverk kring solcellsinstallationer med fokus på elsäkerhet och arbetsmiljö, men också brister och lösningar inom kompetens och installation.

 • Mattias Morenius, projektledare Säker Sol Installatörsföretagen
 • Hans Heldring, produktutvecklingschef INSU
 • Richard Lindberg, arbetsmiljöexpert Installatörsföretagen
 • Martin Lindgren, Arbetsmiljöverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Per Ångman, Produktansvarig Lantbruk Länsförsäkringar
 • Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert Installatörsföretagen  

14.30–14.45 Fika 

14.45–15.30 Vad gör myndigheterna för solenergibranschen?
Myndigheter som Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket håller koll på branschen genom tillsyner, utredningar och djupgående projekt. Panelen diskuterar myndigheternas arbete med fokus på egenkontrollprogram, EMC, arbetsmiljö, bränder och hur böter, straff och sanktionsavgifter tillämpas.

 • Mattias Morenius, Projektledare Säker Sol Installatörsföretagen
 • Hans Heldring, Produktutvecklingschef INSU
 • Richard Lindberg, Arbetsmiljöexpert Installatörsföretagen
 • Martin Lindgren, Arbetsmiljöverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Per Ångman, Produktansvarig Lantbruk Länsförsäkringar
 • Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert Installatörsföretagen  

15.30–15.45 Branschreglerna Säker Sol skapar ordning och reda
För att lyckas som solcellsinstallatör behöver du ha koll på helheten. Det handlar inte bara om att installera rätt, utan du måste veta vad du ska göra i alla led. Panelen diskuterar hur Installatörsföretagens helhetslösning ska höja kompetensnivån i branschen såväl som säkra kvaliteten på utfört och kontrollerat arbete.

 • Mattias Morenius, Projektledare Säker Sol Installatörsföretagen
 • Hans Heldring, Produktutvecklingschef INSU
 • Richard Lindberg, Arbetsmiljöexpert Installatörsföretagen
 • Martin Lindgren, Arbetsmiljöverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Per Ångman, Produktansvarig Lantbruk Länsförsäkringar
 • Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert Installatörsföretagen  

15.45–16.00 Summering