Information till utställare angående flyttad mässa

Till följd av den rådande pandemin har Elmia, tillsammans med tongivande branschaktörer, enats om att flytta Elmia Park till 2022.

Elmia Park arrangeras 4-6 oktober 2022

Vad händer om jag har bokat plats som utställare på Elmia Park 2021?
Ingångna avtal för Elmia Park 2021 gäller och flyttas fram till 2022.
Alla eventuellt betalda fakturor för mässan 2021 kommer att återbetalas av Elmia, undantaget grundavgiften. Grundavgiften flyttas fram och gäller som betalning för mässans datum 2022.

Vad händer om jag endast har betalt grundavgiften?
Grundavgiften återbetalas inte utan flyttas fram och gäller för mässan 2022.

Vad händer med fakturan för min monterplats?
Fakturan för monterytan går ut 90 dagar innan mässans start, dvs i juli 2022.

Vad händer med min monterplats till Elmia Park 2021?
Du behåller din monterplats från Elmia Park 2021 till mässan 2022.

 

För frågor, kontakta:

Carolina Axelsson
Mässansvarig
+46 36 15 22 70
carolina.axelsson@elmia.se

Annelie Gemark
Säljansvarig
+46 36 15 20 35
annelie.gemark@elmia.se