Besökarkoder - Leads

På besökarens namnbricka finns förutom namn och företag två viktiga uppgifter. Det ena är ansvars- och verksamhetsområde genom en bokstavskombination, se nedan. Det andra är ett sjusiffrigt besökar-id som du kan registrera under Leads efter att du loggat in som utställare. Finessen här är att du med dessa siffror får tillgång till allt som besökaren uppgett i sin registrering. Du kan koncentrera dig på säljandet, istället för administrationen! 

 

Första bokstaven - Ansvarsområde/Befattning 

 
 
 
 
 
 

Företagsledning VD / Management 

 
 
 
 
 

a 

 
 
 
 
 

Greenkeeper / Greenkeeper 

 
 
 
 

b 

 
 
 
 
 

Banpersonal / Golf course personnel 

 
 
 
 

c 

 
 
 
 
 

Instruktör / Instructor 

 
 
 
 

d 

 
 
 
 
 

Intendent / Controller  

 
 
 
 

e 

 
 
 
 
 

Förtroendevald/GK / Elected golf club representative 

 
 
 
 

f 

 
 
 
 
 

Anläggare / Landscaper 

 
 
 
 

g 

 
 
 
 
 

Underhåll/skötsel / Maintenance/management 

 
 
 
 

i 

 
 
 
 
 

Inköp / Purchasing 

 
 
 
 

j 

 
 
 
 
 

Marknad/försäljning / Marketing/sales 

 
 
 
 

k 

 
 
 
 
 

Ekonomi/administration / Finance/administration 

 
 
 
 

l 

 
 
 
 
 

Landskapsarkitekt / Landscape architect 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 

Stadsplanering / Urban population 

 
 
 
 

n 

 
 
 
 
 

Konsult / Consultant 

 
 
 
 

o 

 
 
 
 
 

Fastighetsägare / Property owner 

 
 
 
 

p 

 
 
 
 
 

Fastighetsförvaltare / Property manager 

 
 
 
 

q 

 
 
 
 
 

Fastighetsskötare / Building superintendent 

 
 
 
 

r 

 
 
 
 
 

Annat / Other 

 
 
 
 

s 

 

Andra bokstaven - Verksamhetsområde 

 
 
 
 
 
 

Park/Fritidsförvaltning / Park/Recreation management 

 
 
 
 
 

A 

 
 
 
 
 

Kyrkogårdsförvaltning / Church grounds administration 

 
 
 
 

B 

 
 
 
 
 

Golfklubb/Golfanläggning / Golf club/Golf course construction 

 
 
 
 

C 

 
 
 
 
 

Markanläggningsentreprenör / Grounds installations contractor 

 
 
 
 

D 

 
 
 
 
 

Projektering / Project palnning and management 

 
 
 
 

E 

 
 
 
 
 

Tillverkning/Leverantör / Manufactures/Suppliers 

 
 
 
 

F 

 
 
 
 
 

Återförsäljning / Retail 

 
 
 
 

G 

 
 
 
 
 

Konsultfirma / Consulting firm 

 
 
 
 

I 

 
 
 
 
 

Fastighetsförvaltning / Property management 

 
 
 
 

J 

 
 
 
 
 

Skola/utbildning/ Education 

 
 
 
 

K 

 
 
 
 
 

Stadsplanering/arkitektur / Urban planning/architecture 

 
 
 
 

L 

 
 
 
 
 

Annat / Other 

 
 
 
 

M