Historik

Sveriges största branschmässa för utemiljöer.

Datum:  24-26 september 2019

Plats: Elmia, Jönköping

Innehåll: Utställning, seminarieprogram, demonstrationsytor

Utställargrupper: Företag med produkter & tjänster inom grönytesektorn, kommuner, kyrkor, golfbanor, idrottsanläggningar, anläggningar och fastighetsskötsel

Besökargrupper: Park-, Kyrko-, och Fritidsförvaltning, Golfklubb/Golfanläggning, Markanläggningsentreprenörer, Projektering, Tillverkning/Leverantör, Återförsäljning, Arkitekter, Konsulter, Fastighetsförvaltning

Arrangör: Elmia AB

Samarbetspartners: SGA (Swedish Greenkeepers Association)

Arrangeras sedan: 1991 (vartannat år)