Ogräsbekämpning med Bo Rappne

Ogräsbekämpning med Bo Rappne
Tecnovap meddelar att de ska presentera unika sätt att eliminera ogräs. De kommer demonstera sina maskiner. I deras monter kan du också träffa Bo Rappne, känd från TV4 och Slottsträdgården Ulriksdal.

Det är vanligt förekommande med ogräsbekämpning med hett vatten. Där krävs ofta flera hundra liter vatten i timmen. Technovas maskiner behöver bara ca 60 liter vatten i timmen eftersom den använder ånga. En metod som är effektiv och miljövänlig enligt tillverkaren.   

"Rensa ogräs och tina tjäle med ånga är framtiden" säger Bo Rappne