Förändrade livsmönster - Påverkas den offentliga miljön?

Förändrade livsmönster - Påverkas den offentliga miljön?
Hur kan vi skapa miljöer för arbete och rekreation i anslutning till arbetsplatser och kontor? Under konferensen Urban Green Talk berättade Agneta Stake, VD på Nola Industrier AB om miljöer som kräver förändring efter nya behov.

Många miljöer som vi idag har vant oss vid att se förändras nu radikalt. Centrum ändrar karaktär, butiker läggs ned, trafikmönster ändras. Nya fordon som elcyklar och elsparkcyklar intar arenan.

Arbetsplatser förändras - vi vänjer oss vid allt mindre yta per person. Den snabba digitala utvecklingen får omedelbara konsekvenser på vår livsmljö. Många har svårt att hantera dessa omvälvande förändringar och sjukskrivningarna ökar - också hos unga.

Hur ändrar vi på de offentliga rummen så de är bättre anpassade efter nya behov?

Ett sätt att skapa nya rum att vistas i och ta tillvara möjligheten att vistas utomhus har fler fastighetsbolag tagit fasta på. Med Castellum i spetsen och sitt koncept Work Out har fler inspirerats att skapa miljöer för arbete och rekreation i anslutning till kontoren. Takterrasser omvandlas till utomhuskontor. Där kan man arbeta, ha möten och röra på sig. Såväl promenadstråk som motionsredskap kan ges plats i dessa miljöer och förbättra hälsa och arbetsprestationer.

Fler av våra gemensamma miljöer kräver förändring efter nya behov. Nola Industrier AB försöker vara en aktiv partner i utvecklingen av dessa.