Mässkatalogen

I mässkatalogen presenteras ditt företag, dina produkter och dina tjänster. Mässkatalogen publiceras på vår hemsida och i appen Elmia Guide.

I grundavgiften ingår:

  • Företagspresentation med katalogtext
  • Produktregister
  • Agenturer
  • Varumärken

Så här registrerar du dina kataloguppgifter:

Som tidigare utställare kan du använda dina historiska uppgifter på respektive beställning. OBS! Måste godkännas och skickas in.

  1. Logga in på "Mina sidor" med användarnamn och lösenord via nyckelikonen uppe till höger.
  2. Gör dina beställningar, genom att välja ”Mina beställningar”.
  3. Under ”Företagspresentation” kontrollerar du att dina företagsuppgifter är korrekta. OBS! Ändringar här slår enbart igenom i mässkatalogen. Fyll även i katalogtext (se förklaring nedan).
  4. ”Medutställare”- Anmäl dina eventuella medutställare. Kostnaden är 4 500 kr per utställande företag och faktureras medutställaren i samband med att orderbekräftelsen sänds ut.
  5. "Produktregistret" fungerar som sökregister för besökarna. Kryssa för de produktområden ditt företag representerar. 

”Beställningar för utställare” - förklaring

Katalogtext

Kan innehålla en kortfattad beskrivning av företaget och de produkter och/eller tjänster som visas i montern. Den får innehålla max 600 tecken. Ytterligare text debiteras med SEK 100 exklusive moms per 72 tecken.
För att även nå våra internationella besökare är det viktigt att du också sänder oss uppgifterna på engelska. Det tillkommer ingen extra avgift för denna text, dock max 600 tecken.

Agentur
Kryssa i rutan för agentur och fyll i agenturnamnet och land. Agenturer står kostnadsfritt med i katalogen.

Varumärken
Kryssa i rutan för varumärke och fyll i varumärket. Varumärket står kostnadsfritt med i katalogen.

Produktregister
Kryssa för de produktområden ditt företag representerar i produktregistret. Om du saknar någon produktrubrik kan du ge egna förslag.
Produktregistret gäller för Huvudutställare och Medutställare.