Tekniska bestämmelser

Här finner du information om vår anläggning, dess funktioner, kapaciteter och generella regler för hur vi samverkar under arrangemang.

Elmia Kongress- och Konserthus

För att ta tillvara de möjligheter som mässan erbjuder kan vi hjälpa dig att ordna egna konferenser under och efter mässans tider.

Inom anläggningen ryms faciliteter för alla former av effektiva möten – allt från den stora konferensen till det mindre affärsmötet. Vi hjälper dig med allt du kan behöva för ett bra genomförande. Hotell- och resebokningar, studiebesök, middagar, underhållning och teknisk utrustning. 

Elmia Kongress- och Konserthus arrangerar årligen ett stort antal konferenser, kongresser, kick-offer, events och banketter. Våra moderna och rymliga lokaler ger stora möjligheter till effektiva konceptlösningar.

Kongresshuset rymmer totalt ca 2 000 personer fördelat på ett antal olika lokaler. Varför inte passa på att hyra ett konferensrum i samband med mässan och genomföra t ex en konferens med säljare eller VIP-kunder på kvällstid? Välkommen att höra av dig till oss med dina önskemål.

För mer information kontakta:

Adam Svensson
+46 36 15 21 80

Konferens & möten
+46 36 15 20 00
meetings@elmia.se

Elmias miljö- och avfallsprogram

Elmia har etablerat ett miljöprogram för rationell och ekonomisk avfallshantering. Detta program har en målsättning som följer.

 • Avfallshanteringen ska präglas av återhållsamhet. Mängden avfall ska minimeras och sorteras så att minsta möjliga mängd går till förbränning eller deponi.
 • Elmia ska placera och tillhandahålla containers, kärl, utrymmen och hjälpmedel så att avfallshanteringen underlättas och tillse att containers, kärl etc. är tydligt märkta samt informera personal, partner och entreprenörer om Elmias intentioner.
 • Större mängder deponi och farligt avfall debiteras kunden.

Vår ambition är att göra det så bekvämt som möjligt för våra utställare och besökare att hantera sitt avfall. Vi placerar ut miljöstationer där avfallet uppstår. Hjälp oss att minimera miljöpåverkan genom att sortera rätt. OBS! Vi får bara ta emot avfall som uppstår i aktiviteter på Elmia.

Vi sorterar enligt:

Brännbart

Allt brännbart avfall, som inte kan sorteras enligt nedan.

Deponirest

Keramik, porslin, betong, fönsterglas mm

Farligt avfall

El- och elektronikskrot
Batterier
Glödlampor, lågenergilampor, lysrör
Färg, lösningsmedelsavfall
Tryckimpregnerat trä

Glasförpackningar

Färgat och ofärgat glas

Hårdplastförpackningar

Rena dunkar och flaskor

Kompost

Matavfall från restaurang eller motsvarande verksamhet

Metall

Metallförpackningar och metallskrot

Mjukplast

Emballageplast, sträckfilm

Papper

Broschyrer, tidningar mm.

Trä

 • Rent träavfall
 • Målat trä

Well

Well- och kartongförpackningar

Att tänka på!

Farligt avfall får under inga omständigheter sorteras fel! Fråga oss gärna om ni är osäkra.
Små mängder av färgrester sprayburkar el & elektronikskrot kan läggas i mobila miljöstationer.

Fordonskörning i hallarna och på området

Ren luft ger bättre arbetsmiljö. På Elmia försöker vi minimera utsläppen av de avgaser som bildas vid fordonskörning för att skapa ett bättre arbetsklimat för alla, personal, utställare och besökare.

Det är viktigt med bra luft i hallarna och genom att vi tillsammans respekterar de speciella tider och begränsningar som satts upp för fordonskörning, så bibehåller vi en bra arbetsmiljö för alla.

Tänk på att anmäla dig tidigt (Kontaktuppgiften nedan) och planera ditt inkörningsbehov, för till exempel släpkärror, lastbilar, vagnar och maskiner. Om maskiner inte kan köras in med eltruck ska katalysator användas. Vid tomgångskörning, exempelvis när gods och material lastas eller lyfts, ska utsugningsfläktar användas.

Tänk också på att stänga av fordonet vid köbildning. Släpkärror puttas in för hand eller dras med eltruck.  Använd mässans transportservice, vi finns där för att hjälpa dig!

För att ha tillåtelse att köra på Elmias område krävs det att föraren är 18 år och har körkort. 

Frågor angående in- och utflyttstider, skickas till Elmia AB, Att: Produktion service, Box 6066, SE-550 06 JÖNKÖPING, eller mail till

Säkerhet vid maskiner och redskap

I arbetsmiljölagens 3:e kapitel, 8 § finns regler om att maskiner, redskap och andra tekniska anordningar ska vara säkra mot ohälsa och olycksfall när de levereras för användning. Reglerna gäller även för maskiner som ställs ut för reklam eller försäljning.

Uppfylls inte kraven på säkerhet får den ändå visas på mässor och utställningar om det tydligt anges att kraven inte är uppfyllda och att anordningen inte släpps ut på marknaden eller avlämnas för att tas i bruk förrän den uppfyller kraven. Visas maskinen i drift på mässan ska tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra olycksfall.

Demonstrationskörning

Regler om användning gäller i lika hög grad vid demonstrationskörningar på utställningar och mässor som vid annan användning.

Det är därför viktigt att:

 • tillämpliga regler om användning följs
 • ingen som inte har kunskap, körvana och föreskriven ålder tillåts köra maskinen
 • tillräckliga avspärrningar sätts upp omkring demonstrationsområdet
 • maskiner som är igång eller uppställda så att de kan innebära risk för olycksfalls inte lämnas utan tillsyn

För mer information kontakta:
Arbetsmiljöverket, Publikationsservice (Folder ADI 264)
Tel +46 8 730 97 00. Fax +46 8 735 85 55. E-post arbetsmiljoverket@av.se

Våra utställningshallar

Nedan finner ni tekniska specifikationer över våra hallar och andra inomhusytor (pdf).

Hall A

Hall B

Hall C

Hall D

Hall E

 

Lobby Nord - Entré

Lobby Nord - Mässgatan

Lobby Nord - Pressområde

Lobby Syd - Entré

Lobby Syd - Lounge Syd

Alkoholbestämmelser

Elmias restauratör FC Gruppen har utskänkningstillstånd för anläggningens restauranger, hallar och konferensavdelning. Det innebär att du som utställare måste vända dig till FC Gruppen om du vill servera alkohol i din monter.

Hur fungerar det?

Alkoholhantering under mässa på Elmia

 1. Du beställer alkohol av FC Gruppen.
 2. FC Gruppen levererar alkoholen till er monter bestämd tid och datum.
 3. I montern skall det finnas en person från företaget som “jobbar för FC Gruppen” och ansvarar över serveringen under minglet.
 4. FC Gruppen kollar till montern under minglet med jämna mellanrum för att se så att villkoren sköts.
 5. Efter avslutat mingel hämtar FC Gruppen tomglas och eventuell alkohol som ej förtärts.
 6. Vi räknar av och fakturerar den mängd alkohol som förbrukats.

Ansvarspersonen ska uppfylla följande krav:

 • Fyllt 20 år
 • Vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden.
 • Vara fri från alkohol och droger under serveringen
 • Servera och öppna drycken
 • Se till så att besökaren inte lämnar montern med alkoholhaltig dryck.
 • Ha kontroll hur mycket dryck som förtärts

Detta gäller mingel under 50 personer.
Vid mingel över 50 personer ställer FC Gruppen krav på att anlita serveringspersonal.

Alkoholhantering - Allmäna villkor


Vid frågor kontakta:

FC Gruppen
+46 36 30 54 10

En mötesplats för alla – det är tillgänglighet för oss. Alla ska alltid känna sig välkomna och kunna vara med överallt utan hinder.

Hissar, trösklar, trappor, montrar, konferenslokaler, restauranger, toaletter – vi ser kontinuerligt över och genomför anpassningar av våra lokaler och entréer.

Ledarhundar är tillåtna i samtliga Elmias lokaler och ledsagare till besökare med funktionsvariationer har fri entré på våra mässor och andra evenemang.

Parkeringsmöjligheter

Det finns reserverade parkeringsplatser för dig som har parkeringstillstånd för rörelsevariationer.

parkering-tillganglighet.jpg

Klicka på kartan eller här för att ladda ner PDF med parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Tillgänglighet i våra hallar och lokaler

Hall A

Hall B

Hall C

Hall D

Konferens- och kongresshus - övre plan

Konferens- och kongresshus - nedre plan


Saknar du något, har synpunkter eller önskemål som kan bidra i vårt arbete med anpassning vill vi gärna veta det – välkommen att höra av dig!