14 - 17 maj 2024

Fyll på med kunskap och insikter!

Elmia Produktionsmässor är en kunskapsarena samt en plats för nya möten och erfarenheter.

En stor del av kunskapsutbytet sker så klart ute i mässhallarna mellan utställare och besökare, men också genom de öppna scenprogrammen. Där kan du lyssna till branschens profiler, experter och branschföreningar som talar om de hetaste frågorna.