För besökare

Ny mötesplats för skogsbranschen

Elmia Skogsevent är ett helt nytt koncept där företag och organisationer bjuder in sina kunder, leverantörer, återförsäljare och medarbetare för att göra affärer, utbilda och nätverka.

Elmia Skogsevent är ingen traditionell mässa med biljettförsäljning, utan de deltagande företagen och organisationerna bjuder själva in de besökare de vill träffa på plats i skogen i Bratteborg.

Elmia Skogsevent är en satsning som görs för att skapa ett komplement till och en naturlig mötesplats för skogsbranschen under åren mellan Elmias skogsmässor.

Elmia Skogsevent kommer inte att genomföras under 2024.

/globalassets/bilder/massor/skogsevent/event3.jpg