Universal Robots - "Våra produkter är enkla och användarvänliga för våra slutkunder"

Universal Robots - "Våra produkter är enkla och användarvänliga för våra slutkunder"
De små och medelstora bolagen saknar ofta kunskap om robotautomation, våra kunder ska inte behöva gå fyra år på högskola för att programmera en robot – det ska vara enkelt!

Universal Robots är ett av de företag som bokat monter på Elmia Automation 2024. Tre huvudteman - Smart industri, Hållbar industri och Omställbar industri kommer att genomsyra samtliga sex mässor under Elmia Produktionsmässor 2024.

Ola Mellström, Channel Development Manager, på Universal Robots säger om huvudtemat Smart industri på Elmia Automation 2024: ”Det som genomsyrar vårt företag är att våra produkter ska vara enkla och användarvänliga för våra slutkunder. Utvecklingen av kollaborativa robotar har varit enorm under de senaste 6-7 åren. De små och medelstora bolagen saknar ofta kunskap om robotautomation, våra kunder ska inte behöva gå fyra år på högskola för att programmera en robot – det ska vara enkelt!

På mässan Elmia Automation i maj 2024 kommer vi att visa vår nya mjukvara Polyscope X som underlättar för våra slutkunder att automatisera. Kunden ser direkt i interfacet hur slutprodukten kommer att se ut och därefter byggs programmet med automatik.”

Universal Robots hemsida