Produktionsdagen 23 maj 2023

Konkreta superinjektioner för dig inom svensk tillverkningsindustri.

I maj 2023 var det premiär för Produktionsdagen - tillsammans för industrins framtid!

Produktionsdagen är en dagskonferens där svensk tillverkningsindustri står i centrum. Dagen fylls med annorlunda och nya infallsvinklar – konkreta superinjektioner av kunskap för dig, oavsett ledande befattning inom tillverkande industri.

Produktionsdagen handlar på många sätt om att skapa ny energi. Att få injektioner av kunskap och samtidigt träffa kollegor från andra delar av tillverkningsindustrin för att dela erfarenheter och insikter med varandra. En viktig del med dagen är därför nätverkandet och kunskapsutbytet i pauserna mellan föreläsningarna.

Klicka på knappen nedan om du vill läsa mer om konferensen i maj 2023

Produktionsdagen 2023

Bild på alla talare_webb.jpg

De ämnen som tas upp av föreläsarna är övergripande för alla branscher som ingår i Elmia Produktionsmässor och kommer till exempel handla om kompetensförsörjning, automation, hållbarhet och innovation.

– Under Produktionsdagen adresserar vi utmaningar som berör oss alla, oavsett vilken bransch som vi verkar i. Här tar vi helt enkelt på oss den gemensamma ”industrihatten” och funderar tillsammans på hur vi kan göra svensk industri mer konkurrenskraftig. För det är ju så, att ensam sällan är stark och vi vill så ett frö till deltagarna som är fylld av värdefulla insikter och samtidigt ge dem en möjlighet att byta erfarenheter med andra branscher, säger Tomas Berg, ordförande för SVMF.

Produktionsdagen är ett bra komplement till Elmia Produktionsmässor vartannat år. Att alla sex branscher är samlade gör dagen extra spännande eftersom additiv tillverkning har beröringspunkter inom de övriga fem områdena.
Mi Åberg, ordförande, SVEAT
Kompetensfrågan är gemensam för oss alla – precis som automation och digitalisering – och här går det att fånga upp allmängiltiga arbetssätt för samtliga branscher. Produktionsdagen gör att deltagarna får med sig konkreta verktyg hem till företaget.
Mathias Lundin, vd, Svetskommissionen
Vi är alla måna om att utveckla svensk industri och främja svensk tillverkning, vilket samtidigt gör att vi delar samma utmaningar. Oavsett bransch kan vi lära oss från de andra branscherna och applicera den nya kunskapen.
Johanna Backman Jacobsson, ledamot i SVMF:s styrelse
Nätverkande och kunskapsutbyte i pauserna mellan föreläsningarna

Produktionsdagen arrangeras av:

Logotyperx6_utan_hexagon_800x150px_webb.jpg