14 - 17 maj 2024

Maskinblankett - produktionsdata maskinuppställning

Om du har större maskiner eller utrustning (vikt över 2000 kg) i din monter måste du fylla i maskinblanketten. I den önskar du bland annat datum för uppställning* samt anger behov av tryckluft, VA-anslutningar m.m.

Restavfall / Transport / Brandfarlig & Explosiv vara / Montagetider / Media 

Om du har restavfall, till exempel skärvätskor, som behöver tas omhand, glöm inte att ange dessa. Tömning av vätska sker måndag 16 maj.

För att kunna planera logistiken kring in- och utflyttning måste vi ha den ifyllda blanketten senast 10 mars. Genom att fylla i underlaget med så utförlig data som möjligt kan vi ger er bästa möjliga service.

*Observera att dessa datum är önskemål som vi ska försöka tillgodose i så lång utsträckning som möjligt. Vi återkommer med din exakta tid.

Tack, dina uppgifter har skickats in.

Företagsfakta

Företagsfakta

Kontaktperson

Kontaktperson

Monterfakta

Monterfakta

Vatten/VA

Vatten/VA

Tryckluft

Tryckluft

Brandfarliga och Explosiva varor

SFS 1988:868 §11

Brandfarliga och Explosiva varor

SFS 1988:868 §11

PRODUKT A

PRODUKT A

PRODUKT B

PRODUKT B

PRODUKT C

PRODUKT C

Restavfall

(Vilka restprodukter skall omhändertas under er demokörning)

Kemikalier / Metaller / Plaster / Brännbart / Övrigt

Restavfall

(Vilka restprodukter skall omhändertas under er demokörning)

Kemikalier / Metaller / Plaster / Brännbart / Övrigt

TÖMNING AV VÄTSKA SKER MÅNDAG 16 MAJ.
Märk ut vilken maskin som skall tömmas samt plocka av locket till behållaren som ska tömmas.

TÖMNING AV VÄTSKA SKER MÅNDAG 16 MAJ.
Märk ut vilken maskin som skall tömmas samt plocka av locket till behållaren som ska tömmas.

Önskas tömning?

PRODUKT A

PRODUKT A

PRODUKT B

PRODUKT B

PRODUKT C

PRODUKT C

PRODUKT D

PRODUKT D

PRODUKT E

PRODUKT E

Maskinuppställning - Transport

Transport (Lossning och lastning: ange max mått och max vikt samt specificera per kolli)

Direktnummer till transportavdelning: 076-548 61 93

OBS! Lyft med mobilkran ej möjligt i Hall C

Maskinuppställning - Transport

Transport (Lossning och lastning: ange max mått och max vikt samt specificera per kolli)

Direktnummer till transportavdelning: 076-548 61 93

OBS! Lyft med mobilkran ej möjligt i Hall C

TRANSPORT A

TRANSPORT A

Lyft

TRANSPORT B

TRANSPORT B

Lyft

TRANSPORT C

TRANSPORT C

Lyft

TRANSPORT D

TRANSPORT D

Lyft

TRANSPORT E

TRANSPORT E

Lyft

TRANSPORT F

TRANSPORT F

Lyft

Önskemål om uppställningstid

Önskemål om uppställningstid

Avlastning:

Avlastning:

Pålastning:

Pålastning:

El

El

Urkoppling av jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare är standard. Beställning av urkoppling på plats kommer debiteras separat.

Jordfelsbrytare är standard. Beställning av urkoppling på plats kommer debiteras separat.

24-timmarsdrift

Strömmen bryts 1h efter mässans stängning.

Strömmen bryts 1h efter mässans stängning.

OBS, för att kunna slutföra formuläret bifoga skiss på placering av elmatning.

OBS, för att kunna slutföra formuläret bifoga skiss på placering av elmatning.

När du har skickat in dina uppgifter får du en bekräftelse här samt skickad till din e-postadress.

När du har skickat in dina uppgifter får du en bekräftelse här samt skickad till din e-postadress.