10 - 13 maj 2022

Vad händer på mässan?

Elmia Produktionsmässor är en kunskapsarena samt en plats för nya möten och erfarenheter.

En stor del av kunskapsutbytet sker så klart ute i mässhallarna mellan utställare och besökare, men också genom de öppna scenprogrammen. Där kan du lyssna till branschens profiler, experter och branschföreningar som talar om de hetaste frågorna.