14 - 17 maj 2024

Vad händer på mässan?

Elmia Produktionsmässor är en kunskapsarena samt en plats för nya möten och erfarenheter.

En stor del av kunskapsutbytet sker så klart ute i mässhallarna mellan utställare och besökare, men också genom de öppna scenprogrammen. Där kan du lyssna till branschens profiler, experter och branschföreningar som talar om de hetaste frågorna.

Programmet uppdateras när det blir dags inför maj 2024.