Kyocera Unimerco med fokus på mer lönsam produktion

Kyocera Unimerco med fokus på mer lönsam produktion
Stora verktygsnyheter och specialverktyg för ökad lönsamhet inom tillverkningsindustrin. Lägg där till andra innovativa skärande verktyg, bland annat i cermet. Det är lite av vad du hade kunnat väntat dig i Kyocera Unimercos monter på Elmia Verktygsmaskiner.

Kyocera Unimerco säljer och tillverkar verktyg för skärande bearbetning för huvudsakligen trä- och metallindustrin. Under Elmia Verktygsmaskiner i år skulle det ha varit fokus på verktygsnyheter.

– Vi skulle bland annat ha demonstrerat en helt ny frässerie, MEV. En 90-graders tangentialfräs som kan användas till många olika metallapplikationer med mer lönsam produktion som följd, säger Jan Bengtsson, försäljningschef på Kyocera Unimerco.

– Även vårt keramiska arv i den internationella koncernen Kyocera skulle ha hamnat i fokus med vändskär tillverkade i cermet, en blandning av keramik och metall. Här har utvecklingen gått väldigt framåt med den fördelen att verktygen får en ökad livslängd med ekonomiskt plus som följd.

Kyocera Unimerco arbetar inom tre affärsområden; skärande verktyg, mätverktyg och verktyg till fästelement. Alla tre områden innehåller kvalitetsprodukter som optimerar kunders produktion med reducerade kostnader som följd.

– Specialverktyg är många gånger en lönsam invevstering, eftersom samma verktyg kan utföra flera moment och därmed minskar antalet verktyg, sparar tid och ger en mer lönsam produktion, säger Jan, och berättar att Kyocera Unimerco hade bokat en betydligt större monter än senast:

– Vi hade ökat från 60 till 100 kvadratmeter och hade på så sätt skapat en monter med fokus på möten för en mer lönsam produktion för våra kunder. Vi är problemlösare och leverantör av helhetslösningar och vilket vi också hade visat på mässan.