Elmia Park – en grön affärsmöjlighet!

Elmia Park är den självklara arenan för dig som vill nå de viktigaste kunderna inom anläggning, restaurering och skötsel av gröna stadsmiljöer, kyrkogårdar, golfbanor och idrottsanläggningar och gröna ytor i anslutning till fastigheter.

Här gör du affärer med beslutsfattare, påverkare, landskapsarkitekter, organisationer inom fastighetsskötsel, entreprenörer, campingföreståndare och de som dagligen är verksamma inom skötsel av grönytor. Dessutom träffar du viktiga personer från golfens värld.

Vi samarbetar med de viktiga branschorganisationerna; Swedish Greenkeepers Association (SGA) och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Elmia Park är en komplett mötesplats för alla som arbetar med att Anlägga grönytor, få utemiljöer att grönska och Växa samt att Attrahera människor till gröna ytor i stadsmiljöer.
Välkommen till tre dagar av inspirerande möten, grönare ute- och stadsmiljöer, utställningar och framtidsvisioner. Tillsammans skapar vi förutsättningarna för framtidens gröna miljöer.

Boka din plats idag!

Ställ ut

Knyt kontakter och bygg relationer med både nya och befintliga kunder.

För utställare

Om mässan

Om mässan

Viktigaste mötesplatsen för alla som arbetar med utemiljöer.

Om mässan

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad - registrera dig för vårt nyhetsbrev.

Registrera dig