14 - 17 maj 2024

Utvärdering

Tack för att du deltog under konferensen Robotbaserad Automation 13-14 september 2023.
Vi uppskattar att du vill besvara frågorna nedan.
Svarsalternativ 1 = väldigt dåligt, 5 = väldigt bra.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med konferensen Robotbaserad Automation som helhet?
Deltog du på konferensens båda dagar?
Var det enkelt att köpa biljett till konferensen?
Hur fick du reda på att konferensen Robotbaserad Automation arrangerades?
Vad tyckte du om presentationsblocket Industrins gröna omställning (13/9 kl. 10.00-11.30)?
Vad tyckte du om presentationsblocket Strategi för smarta fabriker (13/9 kl. 11.30-12.30)?
Vad tyckte du om presentationsblocket Goda automationsexempel från industrin (13/9 start kl. 14.00, 2 pass)?
Vad tyckte du om presentationsblocket Ny robotteknik som förenklar flexibel automation (14/9 kl. 09.00-11.00)?
Vad tyckte du om presentationsblocket Kom igång med ditt automationsprojekt (14/9 start kl 13.00, 2 pass)?
Vad tyckte du om summeringen av konferensen (14/9 kl 16.20-16.30)?
Vad tyckte du om moderatorn Björn Langbeck?
Vad tyckte du om konceptet tvådagarskonferens?
Vad tyckte du om miniutställningen?
Vad tyckte du om servicen och bemötandet av personalen på Elmia?
Vad tyckte du om fika och lunchen under konferensen?
Vad tyckte du om konferensmiddagen 13/9 kl 18:30?