Trådlös teknik ger smartare fabrik

Trådlös teknik ger smartare fabrik
SMC:s trådlösa kommunikationssystem EX600-Wireless är utvecklat för rörliga applikationer i tuff industriell miljö. Perfekt där kabelslitage och störningar från annan utrustning är vanligt förekommande problem.
EX600-Wireless är ett trådlöst system som kan hantera digitala och analoga signaler såväl som pneumatiska ventiler. Systemet medför minskat kablage och minskad kontaktering vilket gör det idealiskt för användning i robotapplikationer och vid verktygsväxling där det är vanligt med kommunikationsproblem på grund av kabelbrott och glappande kontakter. I och med att systemet är okänsligt mot elektromagnetiska vågor så lämpar det sig mycket väl för svetsapplikationer där magnetfält tenderar att störa ut kommunikation i traditionell kabel. Tack vare högfrekvenskommunikation på ISM-bandet (Industry, Science and Medical) förblir EX600-Wireless opåverkad av annan utrustning i fabriken. För att säkerställa en störningsfri och säker kommunikation så arbetar systemet med frekvenshoppning och datakryptering.

Martin Jarlegren

maja@smc.nu