14 - 17 maj 2024

IO-Link-sortimentet växer

IO-Link-sortimentet växer
SMC lanserar kontinuerligt nya produkter kompatibla med IO-Link. Det har aldrig varit enklare att koppla upp sig och få information för produktionsoptimering.

Det började med ett par produkter och idag har SMC en hel portfölj med IO-Link-produkter som täcker allt från sensorer till reglerutrustning och master. Den kombinerade tryck- temp- och flödesvakten PF3A8 är ett bra exempel på en mångsidig produkt som enkelt kopplas upp via IO-Link och ger tillgång till en stor mängd viktig data från applikationen. Förutom kontroll över aktuella parametrar och möjlighet till justeringar, finns data för avancerad diagnostik och förebyggande av produktionsfel.

Stegmotorkontrollen JXCE1 i sin tur, öppnar upp för många intressanta användningsområden då den möjliggör IO-Link-kommunikation med hela sortimentet av elcylindrar. En av de senaste nyheterna på området är att vi erbjuder IO-Link-master till vårt mest sofistikerade fältbussystem EX600. Master-modulerna finns bland annat för PROFINET.

Martin Jarlegren

maja@smc.nu