Återanvändning av tryckluft

Återanvändning av tryckluft
SMC lanserar cylindrar med returkrets och en luftbesparing på upp till 46%. Luftsparkretsen utnyttjar luften vid obelastade returslag och spar energi samtidigt som funktionen säkras.
Tekniken med integrerad returslagsoptimering används i flera olika serier; både kompakt- och dragstångscylindrar. Den inbyggda kretsen återanvänder luft från pluskammaren för att åstadkomma returslaget, medan plusslaget fungerar som hos en traditionell cylinder. Installation och inkoppling förenklas av att dimensioner och inbyggnadsmått är samma som hos motsvarande standardcylindrar. Det behövs inte heller några extra komponenter eller injustering av returtrycket. Allt sammantaget gör det mycket enkelt att spara 46% luft i en cylinderapplikation, med bibehållen prestanda!

Klas Axelson

klax@smc.nu