Trådlös operatörspanel med nödstopp - nu med roaming

Trådlös operatörspanel med nödstopp - nu med roaming
Mobila kabelbundna operatörspaneler har sina fördelar men också begränsningar. Kabelns längd och vikt är ett par nackdelar. Man kan snubbla över kabeln, kabeln kan bli överkörd av andra maskiner vilket i sin tur kan leda till oförutsedda produktionsstopp. Kabeln kan också trassla sig och skapa ett irritationsmoment. Inget av detta är ett problem med HGW 1033.

Med en trådlös mobil operatörspanel och med integrerat nödstopp lyfter man begreppet maximal tillgänglighet och flexibilitet till en helt nu nivå. HGW 1033 kommunicerar över WLAN, både standard och säker data, med basstationen. Kommunikationen är dessutom redundant då man sänder alla paket dubbelt på olika frekvensband 2,4 och 5 GHz. Allt är TÜV-certifierat, lika säkert som med kabel.

HGW 1033 kan koppla upp mot både olika maskiner och olika robotar och därmed eliminera antalet operatörspaneler i maskinen/anläggningen/fabriken. När operatören kan ta med sig operatörspanelen in i robotcellen eller runt maskinen kan man lösa uppgifter som tidigare krävt en extra kollega till hjälp helt själv. För de större anläggningarna finns HGW 1033 även med roaming. Operatören kan förflytta sig helt riskfritt i hela fabrikslokalen.

Patrik Andersson

patrik.andersson@sigbi.se