14 - 17 maj 2024

Konferens om robotiserad automation ska ge företag en rejäl boost

Konferens om robotiserad automation ska ge företag en rejäl boost
Under de senaste åren har den digitala tekniken tagit ett rejält språng. Och då gäller det för industriföretag att hänga på. Nu finns möjligheter till hands att utveckla såväl bolag som produktion.
– Den digitala transformationen har redan hänt, och då gäller det att dra nytta av den, säger Joacim Lorentsson, vd på automations- och digitaliseringsföretaget KUKA Nordic AB.

Det är en av många viktiga punkter som kommer att belysas och diskuteras på konferensen Robotbaserad Automation på Elmia den 13–14 september 2023. Två dagar där den digitala transformationen står i fokus.

– Många inom industrin har fortfarande en kunskapslucka när det kommer till teknologiska nyheter. Något som vi vill belysa så att de själva kan ta del och omsätta den i den egna produktionen, säger Joacim Lorentsson.

Konferensen, som i år arrangeras för femte gången, är en samlingsplats för den senaste utvecklingen och trenderna inom automations- och robotbranschen. Här möts företag och experter för att få råd och tips om hur verksamheten kan automatiseras på ett smart och effektivt sätt. Lika viktigt är det, menar Joacim Lorentsson, att de båda dagarna inspirerar och startar en tankebana som på sikt ger företagen nya möjligheter att utvecklas.

– Den digitala tekniken har inte stått på paus, trots pandemiåren. I själva verket har den kommit så långt att vi kan säga att framtiden redan är här.

– Många väldigt bra punkter inom den digitala tekniken har arbetats fram under de senaste åren. Något som flera företag kommer att berätta om och dela med sig av under den kommande konferensen. Förhoppningen är att nätverkande och spridning av all ny teknisk information ska ge många företag en rejäl boost.

Framför allt kommer mycket fokus att ligga på digital transformation. Här har tekniken kommit så pass långt att många mindre företag snabbt kan komma i gång på resan utan att behöva göra stora investeringar.

– Det är den stora nyheten! Den senaste tekniken är tillgänglig och den är det till rätt kostnad, säger Joacim Lorentsson.

– Nu kan företag anamma kunskap och teknik som möjliggör att de snabbt kan lägga en långsiktig plan för att utöka verksamheten. När tåget väl går vill du inte stå ensam kvar på perrongen.

KUKA är en internationellt verksam automationskoncern med en omsättning på cirka 3,9 miljarder Euro och med huvudkontor i tyska Augsburg. Som en av världens ledande leverantörer av intelligenta automationslösningar är KUKA i dag en helhetsleverantör av alltifrån robotar och celler till helautomatiserade anläggningar.

Under de båda konferensdagarna ska de bland annat prata om simulering och iiQoT, en konfigurerbar tjänst som underlättar databaserad automation samt minimerar stilleståndstider och maximerar driftstiden.

– Tidigare var tekniken kapitalkrävande. Det gjorde att många mindre företag inte kunde utnyttja den. I dag är den kostnadseffektiv och smidig att använda, vilket flera kommer att märka när de tar del av den, säger Joacim Lorentsson.

– Dessutom kommer vi att berätta om den globala batteriindustrin och hur man bygger effektiva produktionskedjor tack vare den.

 

Hur ser ni på behoven av automationslösningar i Sverige?

– Behoven är stora, men som jag nämnde är framtiden redan här och därmed även möjligheterna. I dag har vi smarta och kostnadseffektiva automationslösningar att tillgå och de är väldigt viktiga för den svenska industrin, säger Joacim Lorentsson.

Läs mer om konferensen Robotbaserad Automation