Cirkulär ekonomi – vägen till lönsamhet för industrin

Cirkulär ekonomi – vägen till lönsamhet för industrin
Det är dags att skapa nya inkomstkällor för svensk tillverkande industri. Företag som tar klivet in i cirkulära affärsmodeller framtidssäkrar både planeten och verksamheten. Det menar Elin Bergman, keynote speaker på Elmia Produktionsmässor i maj.

Om miljörörelsen satt fokus på att sluta släppa ut koldioxid och att sluta producera så vill Elin Bergman, Sveriges ”circular economy queen” vända på perspektivet:

– Cirkulär ekonomi handlar om att göra mer, men med mindre resurser. Att fortsätta att tjäna pengar på det du gör, spara resurser och material – samtidigt som du räddar planeten.

 

Ta pulsen på svenska företag

Som en av förgrundsfigurerna i det svenska cirkulära ekonominätverket Cradlenet följer hon med intresse de regelbundna undersökningar som man genomför för att ta pulsen på medvetenheten bland svenska företag. 2021 var det bara 30 procent av företagen som hade en strategi och ett mål för cirkulär ekonomi. Snart släpps nya siffror.

– Från och med i år måste större företag rapportera hur cirkulär deras värdekedja är, allt enligt EU:s lagkrav CSRD, så jag hoppas verkligen att företagen har fattat vad det innebär och hur det ska gå till, säger Elin Bergman.

 

Från avfall till värdefull resurs

Cirkulär ekonomi handlar om att frikoppla ekonomisk tillväxt från användandet av naturresurser och att designa bort avfall från systemet.

– Titta över din affärsmodell, dina produkter och råmaterialflöden. Tillverkar du verkligen produkter som världen behöver? Kan du bidra till ett bättre samhälle med de produkter du skapar?

Cirkulär ekonomi vänder upp och ner på värdekedjorna och ser avfall som en värdefull resurs. Elin tar bilden av en sopbil som fått ny logo på fordonet: Värdetransport.

– För det är verkligen så det är, vi måste tänka om.

 

Goda exempel för svensk industri

Den 16 maj möter hon utställare och besökare på Elmia Produktionsmässor för att dela goda exempel på hur svenska företag ställt om och skapat nya, lönsamma cirkulära affärsmodeller. Och det finns många goda exempel på hur rätt tänk skapar både lönsamhet och hållbarhet, helt enkelt nya inkomstkällor, för tillverkningsindustrin.

– Vi måste se möjligheterna inte längre slösa med resurserna. Vi måste ställa om så vi inte är så sårbara om det kommer en pandemi eller ett krig eller en lågkonjunktur.

 

Nätverk och koalitioner för cirkulär ekonomi

Förutom sin roll i Cradlenet är Elin Bergman en av medgrundarna till Nordic Circular Hotspot, en samarbetsplattform för att accelerera cirkulär ekonomi i Norden. Hon är också medgrundare av Circular Economy Coalition - en internationell koalition av individer och organisationer som tillsammans främjar cirkulär ekonomi för att överbrygga klyftorna mellan globala nord och globala syd. Elin sitter dessutom med i referensgruppen till regeringens utsedda Delegation för Cirkulär ekonomi. Under många år arbetade hon som WWF Sveriges expert på cirkulär ekonomi, där hon utvecklade det internationella nätverket för cirkulär ekonomi Baltic Stewardship Initiative, för att möjliggöra återcirkulation av näringsämnen i Östersjöregionen inom livsmedelssektorn.

 

På Elmia Produktionsmässor, Stora scenen, den 16 maj kl 11.30-12.00 kan du lyssna till Elin Bergman och hennes föredrag "Cirkulär ekonomi skapar inkomstkällor för tillverkningsindustrin"

Bildtext: Elin Bergman kallas Sveriges ”circular economy queen” och är utnämnd till LinkedIn Top Green Voice.