Lindes nya gasblandningar ger bättre resultat vid sintring och LBPF-printning

Lindes nya gasblandningar ger bättre resultat vid sintring och LBPF-printning
De nya gasblandningarna som Linde visar på mässan, är utvecklade för att ge bättre kvalitet och ökad produktivitet vid 3D-printning.

ADDvance Sinter250 är en blandning speciellt utvecklad för sintring av printade detaljer och ADDvance Laser230 ger förbättrad kvalitet och produktivitet vid LBPF-printning av bl.a. rostfria material och titan.

På mässan visas även ADDvance O2 precision, en utrustning som gör det möjligt att analysera syre- och fukthalten i printkammaren samtidigt som syrehalten i kammaren kan regleras till önskad nivå under printprocessen.

Bo Williamsson

bo.williamsson@linde-com.se