Hur ser två studenter inom 3D/AM på sin utbildning och framtiden inom svensk tillverkningsindustri?

Hur ser två studenter inom 3D/AM på sin utbildning och framtiden inom svensk tillverkningsindustri?
På Elmia Subcontractor 2023 träffade vi två studerande, Ella Söderberg och Jimmy Dewens, som går utbildningen 3D-printtekniker på Campus Värnamo för att höra deras tankar kring utbildning och framtid inom 3D / AM.

Både Ella och Jimmy hade redan före sina studier erfarenhet av tillverkningsindustrin. Ella berättar att hennes gymnasiearbete var ett 3D-printprojekt och att hon under uppväxten arbetat extra på olika industrier i Småland. Jimmy, som kommer från Skåne, har arbetat som maskinställare och operatör inom metallindustrin men även provat på att jobba som snickare.

Genom att dela med sig av sina erfarenheter och visioner hoppas Ella och Jimmy inspirera fler unga människor att omfamna 3D-teknikens värld och därigenom forma en framtid inom den svenska tillverkningsindustrin.

 

Varför lockar det att studera till 3D-tekniker?

Ella och Jimmy ser ljust på framtiden för den svenska tillverkningsindustrin, särskilt när det gäller additiv tillverkning. Tjusningen med 3D/AM är att det är en relativt ny teknik som har gått från att vara en hobbyaktivitet till en fullskalig produktionsmetod med fokus på hållbarhet och omställbarhet som centrala faktorer.

"Att ha en grundförståelse för tillverkningsindustrin innan studierna är inget krav, men har gett mig en värdefull insikt och ökat mitt intresse" säger Ella.

Jimmy tillägger "Att kunna applicera min hobby inom 3D-printning på ett yrkesmässigt sätt var avgörande för mitt val av utbildning".

 

Vad är fördelen med en yrkeshögskola?

För Ella som var något skoltrött efter gymnasiet och för Jimmy som tidigare arbetat som bland annat snickare och maskinställare och gör en omställning mitt i livet var antagningskraven mer lämpade än en högskoleutbildning.

Både Ella och Jimmy betonar vikten av praktiktiden som ingår i utbildningen 3D-printtekniker på Campus Värnamo. 20 veckors praktik under den tvååriga utbildningen och möjligheten att arbeta med verkliga projekt på företag anser båda är oerhört givande och avgörande för valet av deras utbildning.

"Studiebesök hos flertalet företag under utbildningen har varit superviktiga för att få klarhet i alla olika roller som erbjuds inom tillverkningsindustrin - marknadsföring och försäljning är bra exempel, alltså inte bara monotona produktionsjobb som många unga tyvärr tror att tillverkningsindustrin består av. Industrin behöver bli bättre på att visa vilka roller som erbjuds!", säger Ella.

Jimmy anser att ju fler som får en inblick i hur högteknologisk den moderna industrin är, desto större kommer intresset och nyfikenheten bli kring att utforska industrins spännande möjligheter.

 

Hur kan yrkeshögskolor bli bättre på att nå dagens ungdomar?

”Yrkeshögskolor behöver bli bättre på att marknadsföra och profilera sig mot den yngre målgruppen för att öka medvetenheten om de olika möjligheterna som finns inom industrin och vilka utbildningar som matchar dessa, kanske redan under högstadietiden”, föreslår Ella. 

 

Framtidsspaning

Jimmy är entusiastisk och brinner för dagens WAAM-teknik som är en tillverkningsmetod inom additiv tillverkning där en robotiserad svetsprocess används för att bygga upp en detalj genom att smälta metalltråd med en elektrisk ljusbåge. Tekniken möjliggör skapandet av stora och komplexa metallkomponenter med hög precision och kan användas inom olika industrier såsom inom flyg- och rymdteknik samt fordons- och energisektorn.

"Fler företag än någonsin ser möjligheten med additiv tillverkning för att minska kostnader, korta ledtider, ökad hållbarhetsnivå samt att det är ett bra komplement för många olika branscher", säger Ella.

Avslutningsvis poängterar Jimmy och Ella att utvecklingen är ruskigt snabb idag, särskilt inom områden som AI och automation vilket båda anser kommer att ha en stor påverkan på tillverkningsindustrin framöver.

Här kan du läsa mer om utbildningen 3D-printtekniker på Campus Värnamo