Gasnyheter från Linde inom additiv tillverkning

Gasnyheter från Linde inom additiv tillverkning
Ökad hastighet och bättre kvalitet på utskrifterna. Lindes gasblandningar effektiviserar printprocessen. I år skulle de ha debuterat på Elmia 3D.

Gasleverantören Linde skulle ha visat flera nyheter i montern. Bland annat analysenheten ADDvance O2 precision. Den gör det möjligt att analysera syre- och fukthalt i printkammaren, men kan också reglera syrehalten i kammaren till önskad nivå under printprocessen.

– Vi skulle även ha visat prover på våra gasblandningar. Gaserna täcker alla printapplikationer och ger möjlighet till ökad hastighet när du printar samtidigt som du får bättre kvalitet på produkten, säger Bo Williamsson, produkt- och applikationsansvarig inom Linde Gas, Region Europe North.

 

Linde Gas AB, som fram till januari i år gick under namnet Aga Gas AB, är ledande leverantör av gas inom additiv tillverkning.

– Gasapplikationer går att finna i hela värdekedjan när det gäller 3D-printning. Gas används vid såväl pulvertillverkningen som den faktiska printprocessen, men även vid efterbehandling av den printade produkten, säger Bo Williamsson.

– Linde har också utvecklat en produkt, ADDvance Powder Cabinet, för förvaring av pulvret i kontrollerad atmosfär. Utrustningen garanterar att pulvrets kvalitet behålls under lagring hos användaren.

 

Linde har lagt stora resurser på sin satsning inom 3D-området i Norden, men också globalt. I München har de etablerat ett utvecklingslaboratorium med nio anställda och fyra printrar som används till utvecklingsprojekt och kundtester.

– Det märks att intresset för gas inom additiv tillverkning har ökat på senare tid. De riktigt initierade har koll på att det är en del av processen, men långt ifrån alla. Det är en av anledningarna till att vi väljer att satsa på Elmia 3D.