Avancerad metallbearbetning i fokus på Elmia 3D

Avancerad metallbearbetning i fokus på Elmia 3D
Med en unik kombination av lasersvetsning och industriell 3D-printing har Lasertech en tillverkningslösning som möter komplexa designkrav och behov av snabba ledtider.

– Våra kunder står inför utmaningar med behov av effektiv tillverkning och krav på hög kvalitet och hållbarhet samtidigt som man önskar snabba ledtider. Här kan vi erbjuda en tillverkningslösning som möter dessa behov, särskilt inom branscher som fordon, försvar och medicinteknik, säger Linnea Nilsson, Technical Sales Engineer, Lasertech LSH AB.

 

Vill främja tillväxt och innovation

Under Elmia 3D, del av Elmia Produktionsmässor, som går av stapeln den 14–17 maj medverkar Lasertech som utställare, för att skapa fördjupade samarbeten, utforska nya affärsmöjligheter och utbyta insikter som kan främja gemensam tillväxt och innovation.

– Vi vill hjälpa våra kunder genom att visa hur man kan producera produkter som är mer hållbara och smarta genom att använda additiv tillverkning och lasersvetsning. Vår monter kommer att vara en plats för kunskapsutbyte och affärsdialog inom området avancerad metalltillverkning, säger Linnea Nilsson.

 

Additiv tillverkning – och lasersvetsning

– Genom att aktivt delta och interagera med besökare och andra utställare strävar vi efter att knyta meningsfulla kontakter, identifiera potentiella samarbetsmöjligheter och utbyta idéer med aktörer inom branschen, säger Linnea Nilsson.

Med sin unika kombination av additiv tillverkning och svetsning ger man besökare dubbel utdelning:

– Vi står på Elmia 3D men man är välkommen att komma till oss även med frågor om lasersvets.

 

Del av börsnoterade industrikoncernen XANO

Lasertech som är verksamma inom industriell 3D-printning och lasersvetsning i metall har en bred tjänsteportfölj som inkluderar oförstörande provning, lasermärkning, laserhärdning och LMD. Sedan 2020 är Lasertech också en del av den börsnoterade industrikoncernen XANO.

– Som integrerad del av affärsenheten Precision Technology inom XANO tillför vi inte bara ny teknik utan ger också tillgång till nya marknadssegment, säger Linnea Nilsson.

 

Integrerar den senaste teknologin

 Lasertech arbetar kontinuerligt för ökad medvetenhet i hållbarhetsfrågor. Bland annat deltar man i det Vinnova-finansierade projektet ”On demand – lokal och hållbar tillverkning av kritiska reservdelar och komponenter 2033” som påbörjades i januari 2024.

– Vi ser positivt på den senaste teknologiska utvecklingen inom vår bransch och strävar efter att vara i framkant när det gäller att integrera dessa teknologier i våra produkter och tjänster, säger Linnea.

 

Bildtext:
Lasertech ser Elmia Produktionsmässor som en bra plattform för främjande av affärsrelationer.