In- och utflyttningstider

Inflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

20-05-08 - 20-05-10 / 08.00-22.00 Servicebemanning 08.00-16.00
20-05-11 / 08.00-20.00 Servicebemanning 08.00-20.00

Montrarna måste vara klara senast 11 maj kl 20.00. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Utflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

20-05-15 / 16.00-22.00                     Servicebemanning 16.00-20.00
20-05-16 / 08.00-22.00 Servicebemanning 08.00-16.00
20-05-17 / 08.00-16.00 Servicebemanning 08.00-16.00

OBS! Kl 16.00 öppnas grindarna för utflyttning. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.