SMC:s initiativ för minskade koldioxidutsläpp

SMC:s initiativ för minskade koldioxidutsläpp
Industrin har stora krav på att minska sina koldioxidutsläpp, men det kan vara oklart hur det ska uppnås. SMC redovisar konkreta förbättringar av produktionsprocessen och produktutförande med fokus på miljön, samt hur vi hjälper våra kunder att energieffektivisera sin produktion.
Under de senaste åren har SMC fortsatt att ta sitt sociala ansvar för att på allvar främja och stödja hållbarhet i syfte att minimera negativa effekter på miljön. SMC letar i rollen som ledande inom pneumatik ständigt efter sätt att utveckla nyare och grönare lösningar med koldioxidreduktion som högsta prioritet. En av nyckelkomponenterna i vårt omfattande arbete är att designa kompakta och lätta produkter. Mindre och lättare produkter kräver mindre råmaterial och tar mindre tid att bearbeta. Dessutom använder själva produkterna mindre energi. Alla dessa åtgärder bidrar till minskade koldioxidutsläpp. SMC:s helt integrerade teknik-, produktions- och försäljningsavdelningar kan hjälpa kunder runtom i världen med det gemensamma målet att hitta nya metoder för att effektivt skydda miljön.

Jimmy Nilsson

jini@smc.nu