Safety Hot-Swap – en modulär och dynamisk säkerhetslösning - Industri 4.0

Safety Hot-Swap – en modulär och dynamisk säkerhetslösning - Industri 4.0
Safety Hot-Swap möjliggör en än högre grad av flexibilitet vid realiseringen av en maskins, eller anläggnings, säkerhetskoncept.

I en moduluppbyggd anläggning och produktionslinje bestående av flera flyttbara säkerhets-PLC:er, kan dessa säkerhets-PLC:er enkelt loggas in och loggas ut från säkerhetsslingan - även under drift. Dessutom är den fysiska platsen för säkerhets-PLC:erna inte relevant utan placeringen är fritt valbar, logga ut på en position och därefter logga in på en annan. I vårt standardutförande hanterar vi upp till 70 unika säkerhets-PLC med nödstoppsfunktion som dynamiskt kan placeras var man vill. Saknar man tillgång till nätverksport så går det lika bra kommunicera trådlöst via WLAN, lika säkert som med kabel.

Safety Hot-Swap realiseras med hårdvara från S-DIAS Safety. Man realiserar platsbesparande säkerhetslösningar enkelt och ekonomiskt – oavsett om man väljer att ansluta via kabel eller trådlöst. De tunna (12,5 mm) hårdvarumodulerna börjar med ett säkerhets-PLC (SCP 111) och fylls sedan på med felsäkra I/O:s, digitala, analoga, encoders m.m. S-DIAS Safety är TÜV-certifierat till SIL 3 (enligt EN 62061) och PL e, kat. 4 (i enlighet med EN ISO 13849-1 /-2). Den modulära säkerhetslösningen kan integreras helt sömlöst med ett standard PLC eller implementeras som en helt fristående säkerhetslösning.

Patrik Andersson

patrik.andersson@sigbi.se