För utställare

Affärer handlar till största del om förtroenden, och sådana skapas i det personliga mötet. Under Elmias mässor skapar vi utrymme för detta.

Här har du chans att knyta kontakter och bygga relationer med såväl nya som befintliga kunder. För i takt med en ökad globalisering och en allt hårdare konkurrens är de goda kundrelationerna viktigare än någonsin. Därför fortsätter mässan att vara en betydelsefull plattform för den som vill skapa affärsmöjligheter.

Under länkarna till vänster hittar du praktiska tips och handfasta råd om hur ditt mässdeltagande kan få största möjliga effekt.

Mässan arrangeras i en egen hall, i direkt anslutning till Elmia Svets och FogningsteknikElmia VerktygsmaskinerElmia Plåt och Elmia Polymer. Tillsammans kommer de fem mässorna att erbjuda en gemensam plattform för att utväxla och utveckla idéer som ska leda till nya affärsmöjligheter och också vara en värdefull mötesplats för hela den svenska tillverkningsindustrin.

Välkommen!