PLM följer kunden under hela innovationsresan

PLM följer kunden under hela innovationsresan
Från idé till slutprodukt. PLM Group har såväl verktygen som kompetensen för att kunna ta svenska tillverkningsföretag ut på en innovationsresa. På Elmia 3D visar PLM hur industrin kan dra nytta av tjänsterna som till slut mynnar ut i en 3D-printad produkt.

Smidiga samarbeten, alla verktyg i ett digitalt ekosystem samt innovativ produktdesign och tillverkning med 3D-printning. Det är tre hörnstenar i PLM:s strävan mot att hjälpa tillverkningsföretagen i Sverige – och allt presenteras under Elmia 3D.

  – Det innovativa är egentligen inte våra unika produkter utan att vi är med kunden hela vägen från produktdesignen till utskriften i 3D-skrivaren. Vi kallar det för ett 3D-ekosystem. Vi förser kunden med verktyg för att kunna göra designen och är sedan med dem under hela värdekedjan, säger Alexander Håård, Business Area Manager Digital Transformation, PLM.

  Styrkan hos PLM är helt enkelt helhetstänket. Att kunna hjälpa kunden med alla processer fram till den färdiga produkten – allt inom ett och samma system.

  – Jag tror i och för sig att många arbetar på samma sätt som vi, men att det är uppdelat i olika system och leverantörer. Det är den nöten som vi knäcker tack vare ett obrutet informationsflöde – något som gör oss unika.

Mer än bara prototyper

PLM beskriver sig som en innovationspartner. Allt började med CAD-lösningar i början av 1990-talet och därefter har företaget vuxit till 145 anställda i sex länder som tillhandahåller mjukvara, kompetens, utbildning, 3D-skrivare och 3D-scanners.

  Även när det handlar om maskinförsäljningen är PLM med kunden under hela resan.

  – En av de viktigaste detaljerna inom additiv tillverkning är efterbehandlingen och det är inget som en vanlig hobbymaskin gör. Det är ett tydligt exempel på hur vi hela tiden har med helhetstänket – det vill säga end-to-end-lösningar. Vi erbjuder alla steg inklusive service, säger Christoffer Wester, Sales Manager, 3D-printing.

  Han lyfter fyra generella fördelar med additiv tillverkning. Lägre kostnader, kortare ledtider, ökad funktionalitet och smidigare kundanpassningar.

  – Folk associerar fortfarande 3D-printing med prototyper, men det finns faktiskt fyra viktiga områden inom additiv tillverkning. Prototyper är en del, men även verktygstillverkning, produktion och reservdelar. Vi lyfter alla fyra delar på Elmia 3D och vill få bort tänket att additiv tillverkning endast handlar om prototyper, säger Christoffer Wester.

Lönsamt även för stora serier

Möjligheten att skriva ut reservdelar innebär exempelvis att tillverkningsföretagen kan bygga digitala lager och genomföra utskriften precis där reservdelen behövs. Finns behovet i Göteborg, ja då skrivs den ut i den fabriken utan några onödiga transportkostnader.

  – Vi ser också att allt fler går mot storskalig produktion och vi säljer maskiner med service och support till flera legotillverkare. Deras volymer ökar hela tiden och det handlar om serier med 100 000-tals detaljer. Det sitter ju printade detaljer överallt, i maskiner, flygplan, bilar…, säger Christoffer Wester.

Hittar nya kunder

Stor nyfikenhet. Så går det att beskriva stämningen i montern under Elmia 3D. Eller som Alexander Håård beskriver det: ”Besökarna inser hur mycket som har hänt på fyra år”. Något som onekligen visar på vikten av att branschen kan träffas och kunna visa hur tekniken hela tiden utvecklas.

  – Det är superviktigt. Vi har verkligen längtat efter att få träffas igen och få visa våra maskiner och alla lösningar på riktigt. Det är en helt annan grej att träffas fysiskt. För oss har Elmia 3D gett väldigt mycket både vad gäller potentiella kunder och maskinförsäljning, säger Christoffer Wester.

 

Bildtext: Alexander Håård och Christoffer Wester framför PLM:s välbesökta monter på Elmia 3D.